Detail akce | 100. výročí založení Československé obce legionářské - komentované prohlídky

100. výročí založení Československé obce legionářské - komentované prohlídky

foto 2.jpg
3. 9. 2021 – 5. 9. 2021 Památník Vojna Lešetice  
Při příležitosti 100. výročí založení ČsOL budou ve dnech 3. 9. – 5. 9. 2021 probíhat komentované prohlídky tematické výstavy. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Bližší informace k výstavě naleznete zde.


Problematice Čsl. obce legionářské a legionářům z Příbramska byla v minulosti věnována rozsáhlá vědecko výzkumná činnost s výstupem v podobě tematických výstav, instalací ve stálých expozicích a také v podobě publikace s názvem „Legionáři z Příbramska“ a dalších studií o významných legionářích z našeho regionu (gen. Josef Balabán, gen. Josef Beránek, gen. František Houra, gen. František Kolařík, gen. Alois Laub, gen. Karel Mareš-Toman, gen. Matěj Němec, gen. Bohumír Podlezl, gen. Josef Srstka a další). Doposud se muzeu podařilo získat materiály o přibližně 3 000 legionářích z Příbramska, z nichž okolo 700 pocházelo z Příbrami a Březových Hor. Každoročně se o těchto záležitostech hovoří rovněž při různých přednáškách a také při kladení věnců při příležitosti vzniku republiky.

Patrně nejvýznamnější plastikou s legionářskou tematikou je v Příbrami sousoší Václava Šáry „Padlým synům Březových Hor“ (na nám. Hynka Kličky). Toto umělecké dílo je totiž na území našeho města jediné, na kterém je čs. legionář přímo ztvárněn v bojové výstroji a výzbroji po boku horníka. Jinak je věnováno všem obětem 1. světové války, včetně legionářů. Tato pieta je proklamována i na mnoha dalších místech Příbramska v podobě pomníků, pamětních desek, památníků, soch apod.

Ve vztahu ke vzniku čs. státnosti je bezesporu nejdůležitější budova někdejšího báňského ředitelství v Příbrami na nám. T. G. Masaryka. Z balkonu této stavby byla jak známo proklamována čs. republika 29. 10. 1918 (o den později než v Praze). Nutno však vědět, že v té době, když se vyhlašovala čs. republika, tady ještě žádní čs. legionáři nebyli, to ještě bojovali na frontách, válka skončila až 11. 11. 1918. První se vraceli domů v prosinci 1918 čs. legionáři z Francie, pak v r. 1919 z Itálie a poslední až do listopadu 1920 z Ruska.