Detail akce | 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku

17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku

IX-10.jpg
18. 11. 2019 – 31. 12. 2020 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Hornické muzeum Příbram připravilo k nadcházejícímu jubileu 17. listopadu rozsáhlou výstavu s názvem „17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku“ z autorské dílny historika a ředitele muzea Josefa Velfla, jenž byl navíc v té době i přímým aktérem oněch událostí.

První část výstavy nabídne pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží skutečnost, která hovoří o likvidaci Vysoké školy báňské 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do KT Sachsenhausen. Navíc 5 pedagogů této školy položilo život. Dva z nich dokonce spáchali sebevraždu, než aby přistoupili k nucené spolupráci s hitlerovci při konstrukci nechvalně známých řízených dálkových střel V-2. 17. listopadu 1939 je věnován i jeden z dílů pořadu České televize s názvem Historie.cs, na kterém se podílelo také Hornické muzeum Příbram.

Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. 11. 1989 v Příbrami. Muzeum získalo stovky cenných fotodokumentů i písemností a kontaktovalo většinu dosud žijících hlavních organizátorů tohoto dění v Příbrami. Tematická expozice takřka den po dni popisuje prostřednictvím těchto zajímavých materiálů tehdejší dění. Podařilo se navíc identifikovat téměř všechny hlavní aktéry na dobových snímcích a tehdejší události zasadit do celostátního kontextu. Rozhlasovou reportáž o listopadových událostech 1989 na Příbramsku si můžete poslechnout zde.

Výstava je v česko-anglických jazykových mutacích a muzeum ji připravilo nejen pro odbornou veřejnost a pamětníky, ale zejména pro školy a mládež s cílem přiblížit tímto způsobem významný historický předěl v našich moderních dějinách a poukázat na specifika Příbrami, například skutečnost ukončení těžební činnosti, silné pozice KSČ, atd.


Výstava je z větší části zpřístupněna online prostřednictvím videí s bohatou fotodokumentací.

17. listopad 1939 na Příbramsku

 

17. listopad 1989 na Příbramsku


Výstava s názvem „17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku“ byla slavnostně prezentována veřejnosti v pobočce Hornického muzea Příbram - v Památníku Vojna 17. 11. 2019. Akce se zúčastnili pozvaní dosud žijící přímí aktéři a pamětníci, kteří se zde podělili o své vzpomínky na dobu před 30 lety. Součástí kulturního programu byl rovněž pochod z náměstí T. G. Masaryka v Příbrami do Památníku Vojna. Není žádným tajemstvím, že jedna z nejmasovějších akcí v Příbrami se odehrála v rámci tzv. generální stávky 27. 11. 1989, kdy došlo k průvodu údajně 10 000 účastníků z tehdejšího příbramského náměstí VŘSR (nyní 17. listopadu) na náměstí Pionýrů (nyní T. G. Masaryka).