Detail akce | Alej svobody

Alej svobody

01 - Památník Vojna Lešetice - Vstupní brána.jpg
13. 11. 2021 Památník Vojna Lešetice  
Oslavme společně 32. výročí obnovení československé demokracie. Naše republika potřebuje péči stejně jako česká krajina. Přispějme obojímu vysazením památeční Aleje svobody u Památníku Vojna.

Nová Alej svobody vyroste 13. listopadu u Památníku Vojna u Příbrami. 11 lip a 89 javorů vysazených poblíž vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu dá místu nový význam. Dobrovolnická práce mnoha lidí z Příbramska, kde žijí potomci vězňů, bachařů, vojáků a horníků, bude symbolickou snahou o odčinění křivd, ke kterým zde docházelo. Zcela symbolicky jeden ze stromů, potomek památné lípy z Pražského hradu, bude vysazen přímo v areálu Památníku Vojna.

Přínosem kilometrové aleje bude nejen utužování vztahů, ale také zadržování vody v krajině a ochrana půdy před erozí. Výsadba devadesáti devíti stromů proběhne podél polní cesty z osady Vojna na osadu Zavržice a Památník Vojna. Jeden strom, potomek památné lípy, bude symbolicky vysazen v areálu Památníku Vojna. 

Novou cestu budou moci využívat nejen místní, ale také turisté. Na polní cestu navazuje několik turistických tras, cyklotrasa a poutnická cesta Via Nova. Akci pořádá Nadace Partnerství a Město Příbram ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, p. o.

Přispět na výsadbu můžete zde. Chcete-li se akce zúčastnit, registrujte se na tomto odkazu.


Program výsadby:
9:30–⁠10:30 registrace
10:30–⁠10:50 slavnostní zahájení
10:50–⁠11:10 výsadba lípy v areálu památníku s instruktáží správné výsadby
11:10–⁠11:40 společný přesun k aleji
11:40–⁠13:30 výsadba aleje 
13:30–⁠14:00 přesun zpět do areálu Památníku Vojna
14:00–⁠14:15 slavnostní ukončení

Občerstvení bude zajištěno v areálu památníku od 13:30 do 15:00. Teplé nápoje budou k dispozici také během výsadby.

Doprovodný program: 
Od 13:30 do 16:00 prohlídka Památníku Vojna za symbolické vstupné.