Detail akce | Ani gram uranu okupantům

Ani gram uranu okupantům

Manifestační průvod pracovníků Uranových dolů Příb.jpg
2. 1. 2018 – 28. 12. 2018 Památník Vojna Lešetice  vhodné pro školy
Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami.

Výstava fotodokumentů ze sbírky Hornického muzea Příbram, které přibližují dramatické události okupace Příbrami a okolí vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 a zároveň dokumentují události spjaté s tzv. generální stávkou v rámci Československého uranového průmyslu, zahájenou 22. srpna 1968 pod heslem „Ani gram uranu sovětským okupantům“.

Bývalý zastupující generální ředitel Československého uranového průmyslu ing. Karel Boček v srpnu roku 1968 organizoval stávku zaměstnanců uranových dolů na protest proti sovětské okupaci. Byl poté obviněn za „kontrarevoluční činnost“ s hrozbou nejvyšší trestní sazby, avšak podařil se mu zcela ojedinělý útěk z vyšetřovací vazby StB a pod plachtou kamionu odjezd za hranice. Později byl odsouzen v nepřítomnosti na 13 let do vězení. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek s názvem „Ani gram uranu okupantům“.

Autor scénáře: PaedDr. Josef Velfl
Autor výtvarného návrhu: Roman Abušinov

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné otevírací doba.

 

Fotogalerie

Manifestační průvod pracovníků Uranových dolů Příbram ze šachty č. 16 ulicemi města k budově Generálního ředitelství ČSUP. Na protest proti okupaci Československa zahájili 22. 8. 1968 stávku a odmítli dodávat uranovou rudu do SSSR.
Sovětský tank na Březohorském sídlišti v pátek 23. 8. 1968.
Tank sovětských okupantů před příbramským vlakovým nádražím 28. 8. 1968.
Obrněný transportér sovětské okupační armády projíždí dne 23. 8. 1968 okolo Družstevní restaurace (U Podařilů) a redakce Svobody.
Zprávy o okupaci vyvolaly také v Příbrami zvýšený zájem obyvatelstva o nákup potravin v očekávání případného válečného konfliktu.
Manifestační průvod pracovníků Uranových dolů Příbram ze šachty č. 16 ulicemi města k budově Generálního ředitelství ČSUP. Na protest proti okupaci Československa zahájili 22. 8. 1968 stávku a odmítli dodávat uranovou rudu do SSSR.
Generálnímu řediteli ČSUP Ing. Karlu Bočkovi, obviněnému za „kontrarevoluční činnost“ s hrozbou nejvyšší trestní sazby, se podařil zcela ojedinělý útěk z vyšetřovací vazby StB a pod plachtou kamionu odjezd za hranice. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek.