Detail akce | Co mne kdy napadlo, aneb, že by epigram?

Co mne kdy napadlo, aneb, že by epigram?

Jan Slabý.jpg
1. 5. 2019 – 31. 10. 2019 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Výstava Jana Slabého, muzikanta, fotografa, básníka, milovníka přírody. Vystaveny jsou jeho epigramy doplněné fotografiemi z různých míst Čech a Evropy.

Jan Slabý (1953)

Původním povoláním zemědělský inženýr zootechnik, emeritní starosta města Neveklova.
Muzikant a leader ve třech formacích - Farmáři (country), Český šraml (lidovka v tradičním provedení), Benešovské horny (lovecká hudba). Myslivec se vším, co k tomu patří, a milovník přírody.

"Necítím se býti psavcem ani fotografem, jenom trochu muzikantem a myslivcem. Co bych si však přál, je, abych byl nadále člověkem, který miluje své bližní, nádheru naší přírody, hodnoty lidského ducha a zůstal nesmlouvavý ke špatnostem."