Detail akce | Dokončení stavby nových objektů a zahájení sezony

Dokončení stavby nových objektů a zahájení sezony

radesice08.jpg
30. 4. 2011 Skanzen Vysoký Chlumec  
Slavnostní představení nově zpřístupněných objektů lidové architektury po jejich přenesení, znovupostavení v areálu skanzenu a celkovém dokončení v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hornické muzeum Příbram realizovalo od dubna 2009 projekt s názvem ROP NUTS II Střední Čechy - MUZEUM VESNICKÝCH STAVEB VYSOKÝ CHLUMEC s využitím finančních prostředků z fondů Evropské unie. Jeho cílem bylo do konce června 2010 provést rozebrání, přenesení a znovupostavení čtyř objektů tradičního lidového stavitelství ze sběrné oblasti muzea. Přenesené lidové stavby rozšíří prezentační možnosti Skanzenu Vysoký Chlumec (pobočky Hornického muzea Příbram) a tím i služby cestovního ruchu v širším regionu Sedlčanska, jakož i v rámci celého Středočeského kraje.

 
Mlýn z Radešic čp. 9 - autor projektu ing. arch. Petr Dostál

Těmito stavbami jsou: z větší části roubený vodní mlýn čp. 9 z Radešic pocházející z 18. století (s plně funkčním technologickým zařízením mlýnice), roubená čtyřboká stodola z usedlosti čp. 2 v Mašově u Petrovic z 2. poloviny 17. století, roubený obytný dům čp. 8 z Jíví datovaný do konce 18. století a čtyřboký roubený seník z bývalého katastru Záběhlá resp. Buková u Rožmitálu ve Vojenském újezdu Brdy (z lokality zvané V Lomu) zaznamenaný roku 1830.

Všechny tyto stavby, jejichž úplné zpřístupnění veřejnosti se předpokládá v letech 2011–2012, budou využity ke specializovaným expozičním účelům (interiérové expozice, dlouhodobé výstavní projekty, zpřístupněný depozitář velkých zemědělských strojů a rolnického nářadí). Stodola z Mašova bude sloužit návštěvníkům jako vstupní prostor do areálu skanzenu. Realizaci akce stavebně zajišťuje firma S-B s.r.o. Sedlčany podle projektové dokumentace a architektonického dozoru ing. arch. Petra Dostála.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 
Realizace projektu: Hornické muzeum Příbram
Dodavatel stavby: S-B, s.r.o. Sedlčany
Projektant: Ing. arch. Petr Dostál
   
Celkové výdaje projektu: 26.840.000,- Kč
z toho dotace z Evropských fondů: 23.879.254,- Kč
   
Datum zahájení: 6. dubna 2009
Datum ukončení realizace: 30. června 2010

 

Fotogalerie

radesice01.jpg
radesice02.jpg
radesice03.jpg
radesice04.jpg
radesice05.jpg
radesice06.jpg
radesice07.jpg
radesice09.jpg
radesice10.jpg
radesice11.jpg
radesice12.jpg
radesice13.jpg
radesice14.jpg
radesice15.jpg
radesice16.jpg
radesice17.jpg
radesice18.jpg
radesice19.jpg
radesice20.jpg
radesice21.jpg
radesice22.jpg
radesice23.jpg
radesice24.jpg
radesice25.jpg
radesice26.jpg
radesice27.jpg
radesice28.jpg
jivi01.jpg
jivi02.jpg
jivi03.jpg
jivi04.jpg
jivi05.jpg
jivi06.jpg
jivi07.jpg
jivi08.jpg
jivi09.jpg
jivi10.jpg
jivi11.jpg
jivi12.jpg
masov01.jpg
masov02.jpg
masov03.jpg
masov04.jpg
masov05.jpg
masov06.jpg
masov07.jpg
masov08.jpg
masov09.jpg
masov10.jpg
masov11.jpg
zabehla_bukova01.jpg
zabehla_bukova02.jpg
zabehla_bukova03.jpg
zabehla_bukova04.jpg
zabehla_bukova05.jpg
zabehla_bukova06.jpg
zabehla_bukova07.jpg
zabehla_bukova08.jpg
zabehla_bukova09.jpg
zabehla_bukova10.jpg