Detail akce | Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

Sfalerit na galenitu - Příbram, šachta č. 19.jpg
1. 2. 2019 – 31. 12. 2019 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro školy
Výstava prezentuje ukázky galenitu a sfaleritu z některých lokalit příbramského uran-polymetalického revíru.

V příbramském uran-polymetalickém revíru byl hlavní rudou uraninit jako zdroj uranu. Jak již jméno revíru napovídá, kromě uranu produkoval i polymetalické rudy. Hlavním představitelem těchto rud je galenit (PbS) a sfalerit (ZnS). Vzhledem k hlavní orientaci tehdejšího báňského provozu na uranové suroviny byly polymetalické rudy dobývané pouze v některých obdobích. Za historii zdejší těžby bylo vytěženo 300,7 tis tun polymetalických rud obsahujících 6 195 tun olova, 2 417 tun zinku a 17 790 kg stříbra. Na výstavě jsou zastoupeny zejména vzorky galenitu a sfaleritu ze šachet 9, 16 a 19.

Scénář: Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a běžná otevírací doba.