Detail akce | Keltské oppidum Hrazany

Keltské oppidum Hrazany

hrazany-celek.jpg
24. 5. 2006 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Výstava věnovaná jedné z nejvýznamnějších archeologických památek v ČR, keltskému oppidu u obce Hrazany na Sedlčansku. Poprvé jsou prezentovány výsledky archeologického výzkumu v trojrozměrné podobě.

Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951-1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské ale také poznatky o osídlení místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku. Založení oppida mělo nepochybně obchodní důvody. Zajišťovalo a posilovalo spojení z oppida na Závisti směrem na jih - zejména ke zdrojům grafitu a nalezištím zlata v jižních Čechách a k centrům obchodu se solí v dnešním Rakousku. Plocha oppida dosáhla v mladší fázi velikosti až 39 hektarů. Pocházejí odtud četné doklady železářství a slévání barevných kovů. Cenné nálezy vystavené v expozici doprovázejí panely s textovou, fotografickou a kresebnou dokumentací.

Výběr z vystavených nálezů

Další informace viz též lokalita Hrazany

 

Fotogalerie

expo01.jpg
expo02.jpg
panel01.jpg
panel02.jpg
hrazany-plakat.jpg