Detail akce | Kresby z vězení

Kresby z vězení

oliva.jpg
2. 1. 2019 – 27. 12. 2019 Památník Vojna Lešetice  
Výběr z děl akad. sochaře Otmara Olivy vzniklých během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979-1981.

Akademický sochař Otmar Oliva, olomoucký rodák (*19. 2. 1952), absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1972) a Akademie výtvarných umění v Praze (1978), žije ve Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje volnou plastiku, liturgické a obřadní artefakty a insignie, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů, pamětní desky, busty, medaile i velké komplexní sochařské realizace určené převážně do chrámových interiérů.

Olivovo životní a umělecké krédo utvářely zvláštní zkušenosti. Do jeho dětského podvědomí se hluboce zapsala metropolitní katolická Olomouc, její duchovní, historický a architektonický ráz. Zde ovšem prožil i hořké trauma. Otec, voják československého západního odboje, byl brutálně postižen komunistickým režimem a pod tíhou okolností musel emigrovat. Otcovský vzor statečnosti a nekompromisní čestnosti připomínala a posilovala dlouhá léta odloučení.

Na střední škole v Uherském Hradišti Oliva poznal o generaci staršího rádce a učitele akad. malíře Vladislava Vaculku. Ohromovala ho estetická úroveň i šíře Vaculkova uměleckého programu. Sahala od grafiky, malby, tapisérie a keramiky až po výsostné sochařství. V 50. letech 20. století upadl v nemilost vyznavačů socialistického realismu, což pak uspíšilo jeho smrt.

První závažnější sochařské práce, které myšlenkově předznamenávají celé jeho další směřování, vytvořil již na AVU. Vznikají kolekce "Labyrint světa a ráj srdce" (1977) a "Pomník rodu Dietzenhoferů" (1978), vyznamenaný Cenou ateliéru. Slibné začátky umělecké dráhy však přerušila politická represe. Byl uvězněn za šíření materiálů Charty 77. Avšak v žaláři, jak sám říká, jej "našel Bůh". S depresivní tíhou vězení se vyrovnával tím, že kreslil volné ilustrace k básnické skladbě Jana Zahradníčka "Znamení moci" a skicoval návrhy své první monumentální sochy sv. Jana Křtitele.

Díla umístěná v ubytovacím objektu G areálu Památníku Vojna Lešetice, pobočce Hornického muzea Příbram, vznikla během autorova pobytu ve vazbě v plzeňské věznici Bory (1979–1981). Ve dvou místnostech se nachází padesátka děl členěných do dvou tematických cyklů (život ve vězení, duchovní zastavení). Za zprostředkování této výstavy děkujeme akademickému malíři Ivanu Bukovskému, spoluzakladateli Galerie Orbis Pictus: Europa, dlouholetému příteli Otmara Olivy již od školních let.

Více na webu www.otmaroliva.cz.

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné otevírací doba.