Detail akce | Mezinárodní den památek a sídel

Mezinárodní den památek a sídel

05 - Hornické muzeum Příbram - Důl Ševčinský (zara.jpg
18. 4. 2018 Hornický skanzen Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín  
Významný den. Prohlídky za zvýhodněné vstupné, komentovaná vycházka za proslulými i méně známými hornickými památkami Březových Hor.

Hornické muzeum Příbram umožní v souvislosti s tímto významným dnem ve středu 18. 4. prohlídky za snížené vstupné 10 Kč, což platí pro všechny příbramské areály i mimopříbramské pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín.

Doprovodným programem bude komentovaná procházka po Březových Horách (vedená průvodcem-lektorem) pro zájemce o historii hornictví z řad široké veřejnosti. Vycházka začíná v 10:00 v areálu Ševčinského dolu, trvá přibližně 90 minut. Vstupné činí 10 Kč.


UNESCO na návrh ICOMOS International (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 1982 prohlásilo 18. duben za Mezinárodní den památek a sídel (International Day for Monuments and Sites). Připravuje různé aktivity, jež mají zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správ měst o kulturním dědictví. V posledních letech náměty zahrnuly široký okruh témat - například historické vesnice, architektonické dědictví 20. století, podvodní kulturní dědictví, hliněná architektura, industriální dědictví, kulturní krajina a přírodní památky, sakrální dědictví a posvátná místa, kulturní dědictví a věda, zemědělské dědictví, dědictví vody aj. Další informace na http://www.icomos.org/en/