Detail akce | Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 2014

Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 2014

logo.jpg
14. 10. 2014 – 16. 10. 2014 Příbram  
Hornické muzeum Příbram je odborným garantem tradičního setkání odborníků z oblastí historie hornictví, moderních technologií, báňské legislativy a budoucnosti hornické činnosti

Hornické muzeum Příbram se i v roce 2014 podílelo na přípravě a organizaci letos již 53. ročníku Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice (14. 10. – 16. 10. 2014) – muzeum je od r. 1995 jedním z garantů sekce T (Tradice a hornické památky) a organizátorem odborné exkurze – vše věnováno evropským technickým památkám a montánnímu muzejnictví. Ředitel muzea je členem vědecké rady tohoto mezinárodního sympozia a garantem sekce T; v rámci sympozia zaznívají rovněž přednášky z řad odborných pracovníků muzea, ani rok 2014 nebyl výjimkou.

Byla prezentována tato témata: