Detail akce | Muzeum připomnělo hrdiny 2. světové války

Muzeum připomnělo hrdiny 2. světové války

foto1.jpg
20. 4. 2019 – 3. 5. 2019  
V průběhu dubna a května 2019 se Hornické muzeum Příbram podílelo na několika společenských akcích týkajících se uctění památky hrdinů protinacistického odboje v době 2. světové války ve zdejším regionu.

Dne 20. 4. 2019 zorganizoval Ing. Daniel Ryl, město Sedlčany a obec Kosova Hora vzpomínkové setkání s názvem B17 Memory na počest amerických letců, kteří na sklonku 2. světové války položili život na Sedlčansku v boji s německými okupanty. Zároveň byly připomenuty životní osudy občana Kosovy Hory gen. Karla Mareše – Tomana, někdejšího čs. legionáře z 1. světové války, prvního čs. velitele slavné 311. bombardovací peruti RAF v čase 2. světové války a oběť komunistického režimu po únoru 1948. Spolu se starostou Kosovy Hory Martinem Kramešem a starostou Sedlčan Ing. Miroslavem Hölzelem se programu zúčastnili místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, senátor Ing. Jiří Burian, vojenský přidělenec velvyslanectví USA v Praze, zástupci Armády ČR v čele s gen. Mgr. Lenkou Šmerdovou z Generálního štábu AČR, dcera gen. Mareše Dagmar Jungmannová s rodinou a několik set zájemců o novodobou historii z řad široké veřejnosti. Dějinné události přiblížil ve slavnostním projevu ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl a upozornil na množství dokumentů k této problematice uložených v muzeu.

Dne 27. dubna 2019 uspořádala Čs. obec legionářská – jednota Plzeň, obec Věšín, Vojenské lesy a statky, s. p. a CHKO Brdy pietní akt u lesní chaty Václavka v Brdech na počest čs. parašutistů vysazených do tohoto prostoru dne 30. 4. 1942 k plnění zvláštních úkolů v boji s německými okupanty. V rámci doprovodného programu se uskutečnil seskok parašutistů z Aeroklubu Plzeň s cílem přiblížit přítomným náročnost výsadku v členitém terénu Brd v době 2. světové války. Poté následovalo vystoupení zástupce Čs. obce legionářské por. Kateřiny Jandíkové, starosty obce Věšín Ing. Pavla Hutra a o dějinných souvislostech pohovořil ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

Dne 3. 5. 2019 došlo k odhalení pamětní desky hrdiny protirakouského a protinacistického odboje gen. Matěje Němce v kapli sv. Michala v Kosově Hoře. Požehnání pietnímu místu učinil emeritní světící biskup pražský Mons. Karel Herbst a o významu osobnosti gen. Matěje Němce v našich novodobých dějin přednesl proslov Josef Velfl. O čtyři dny později Hornické muzeum Příbram zastoupené ředitelem Velflem prezentovalo slavnostní projevy v souvislosti s výročím ukončení 2. světové války na Příbramsku. Zástupci města i široká veřejnost se sešli u Památníku osvobození Na Hvězdičce, dále na příbramském a březohorském hřbitově.

Dne 11. 5. 2019 se uskuteční pietní akt rovněž u Památníku Vítězství na Slivici u Milína.