Detail akce | Perzekuce církví

Perzekuce církví

01.jpg
1. 7. 2010 – 31. 8. 2010 Památník Vojna Lešetice  
Výstava představuje způsoby represe proti církevním řádům na našem území a zároveň ukazuje práci představitelů církví v období komunistického útlaku.

Výstava je koncipována s důrazem na dějinné souvislosti a také na jednotlivé lidské osudy. Přibližuje jednak hlavní rysy proticírkevního boje komunistického státu, mocenské nástroje i konkrétní metody užívané k likvidaci duchovního života společnosti, a jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Před návštěvníky se otevírají nejen osudy významných osobností, ale i méně známá fakta ze života jednotlivých kněží, řeholníků, řádových sester a laiků, kteří se stali terčem komunistické perzekuce a patří k jedněm z prvních novodobých "vězňů svědomí". Expozice se zároveň dotýká dopadu rozkladných represivních metod Státní bezpečnosti na církevní komunity, mezi něž rovněž patřilo získávání tajných spolupracovníků z kněžských řad.

Ačkoli se tato etapa novověkých českých dějin týkala velkého množství lidí a zanechala mnoho morálních a materiálních škod, nebyla dosud komplexnějším způsobem vyhodnocena a doceněna. Výstava tak mapuje bílá místa v našich novodobých dějinách, zveřejňuje dosud nepublikované dokumenty z českých archivů i soukromých sbírek a je využitelná i pro doplnění výuky dějepisu.

Výstavní projekt byl poprvé představen ve Strahovském klášteře v Praze a poté se s ním mohla veřejnost seznámit mimo jiné v Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci a v Brně.

Více o výstavě na www.pronasledovani.cz

 

Fotogalerie

02.jpg
opasek.jpg
putovani_02.jpg