Detail akce | Připomínka březohorské důlní katastrofy

Připomínka březohorské důlní katastrofy

1200x630udalost_BDK kopie.jpg
16. 5. 2022 – 31. 5. 2022  vhodné pro děti
Rok 2022 se nese ve znamení několika výročí spojených s hornickou historií našeho města. Jedním z nich je 130. výročí březohorské důlní katastrofy. Městské kulturní centrum ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, Cechem příbramských horníků a hutníků, Spolkem Prokop, Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory, Technickými službami Příbram, městem Příbram a dalšími subjekty připravuje na druhou polovinu května připomínku této tragické události.

Od pondělí 16. 5. 2022 bude ve veřejném prostoru města k vidění několik tematických prvků a instalací.

  • Historické objekty spjaté s katastrofou jsou propojeny naučnou stezkou prostřednictvím panelů s texty a vyobrazeními. Široká veřejnost i školní výpravy se tak při procházce městem seznámí s průběhem katastrofy i s příběhy jednotlivců.
    • Stezka začíná na březohorském hřbitově na Drkolnově, pokračuje dále k dolu Marie, Ševčinskému dolu, budově bývalého báňského ředitelství a končí u příbramského hřbitova.
    • Jakou trasu vycházky mezi jednotlivými zastaveními zvolíte, je na vás. Jedna z možností je zde.
  • Od 20:30 do 4:00 jsou ve večerních hodinách nasvíceny objekty: šachetní budova Ševčinského dolu a dolu Marie, budova bývalého báňského ředitelství.
  • Na kruhovém objezdu u náměstí T. G. Masaryka je instalován symbol obráceného hornického znaku, mlátku a želízka, který v této podobě značí nepříznivou událost – uzavření dolu, neštěstí, smrt horníka apod. Pod symbolem vyrostlo 319 květin připomínajících 319 ztracených životů.

Hlavní program připomínky spojený s Muzejní nocí se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022 od 16:00 do 22:00 v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách. Jeho součástí bude mj.:

  • odhalení plastiky Hornická svatba od akademického malíře a sochaře Ivana Lošáka
  • hudební vystoupení folkového písničkáře Petra Vašiny a sborů Arytmie Praha a Gambale
  • promítání dokumentárních materiálů vztahujících se k březohorské důlní katastrofě

V areálu bude vyhrazeno pietní místo k zapálení svíček na paměť obětí důlního neštěstí. Návštěvníci si také budou moci prohlédnout vybrané expozice Hornického muzea Příbram v nevšedním večerním čase. V tento den bude veřejnosti otevřen také důl Marie provozovaný Spolkem Prokop – prohlídky Mariánské štoly začínají v 16:00, 17:00 a 18:00.


V úterý 31. 5. 2022 proběhne pietní akt za zvuku zvonů příbramských kostelů: v 16:00 na příbramském hřbitově, v 17:00 na březohorském hřbitově a v 18:00 u Památníku vdovám po obětech důlní katastrofy na nádvoří dolu Marie. Od 17:30 vystoupí v kostele sv. Vojtěcha na nám. J. A. Alise Vepřekův smíšený sbor


Dne 31. 5. 1892 došlo v březohorských dolech k největší důlní katastrofě té doby ve světě v oblasti rudného hornictví a největší v historii českého báňského podnikání. Požár, který vzplanul v dole Marie a jehož zplodiny se záhy v podzemí rozšířily i do okolních šachet, vznikl pravděpodobně shodou nešťastných náhod a vyžádal si celkem 319 obětí z řad horníků, včetně záchranářů. Zůstalo po nich přes 280 vdov a více než devět set sirotků.

 

Fotogalerie

280602407_3358612467758235_245869090381853289_n.jpg