Detail akce | Propagace turistické destinace Příbramsko

Propagace turistické destinace Příbramsko

ROP.jpg
1. 7. 2010 – 31. 3. 2012  
Hornické muzeum Příbram je partnerem projektu prezentace Příbramska realizovaném formou účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších propagačních akcích pomocí dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy.

V září 2010 byla schválena žádost města Příbram o dotaci na akci Propagace turistické destinace Příbramsko z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.

Hlavním cílem projektového záměru je další zvýšení podílu cestovního ruchu jako prorůstové ekonomické aktivity ve městě Příbram a Svazku obcí Podbrdského regionu (destinace Příbramsko) a tím i Středočeském kraji. Opakovaná a intenzivní prezentace turistické destinace Příbramsko bude realizovaná formou účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších propagačních akcích a to jak v České republice, tak i v zahraničí, s cílem oslovit preferované cílové skupiny prostřednictvím touroperátorů a incomingových cestovních kanceláří. Veletrhy a propagační akce v ČR i v zahraničí jsou vytipovány jako vhodný distribuční kanál vzhledem k vysoké efektivitě osobního přístupu při jednáních, možnosti interaktivně prezentovat svou destinaci a operativně reagovat na potřeby a poptávku cílové skupiny, např. inovovanou nabídkou.

Účast Hornického muzea Příbram na veletrzích cestovního ruchu naplnila stanovené cíle projektu a spolupráce s městem Příbram se i nadále úspěšně rozvíjí. Jedním z hmatatelných důkazů této smysluplné činnosti je vzrůstající návštěvnost muzea, která v loňském roce 2010 dosáhla 109 tisíc osob a v letošním roce ještě před jeho závěrem byla již tato hranice překonána o několik tisíc osob.

Veletrhy a akce, kterých se projekt týká:

 • Regiontour Brno ČR: 01/2011
 • Holiday World Praha ČR: 02/2011
 • Freiberg Německo: 06/2011
 • Tour Salon Poznaň Polsko: 11/2011
 • Regiontour Brno ČR: 01/2012
 • Holiday World Praha ČR: 02/2012

Celkový rozpočet projektu: 2,36 mil. Kč

 • z toho způsobilé výdaje: 2,35 mil. Kč
 • nezpůsobilé výdaje: 0,01 mil. Kč
 • výše dotace: 1,88 mil. Kč
 • příspěvek z rozpočtu města Příbram: 0,48 mil. Kč
 • doba realizace projektu: 07/2010 - 03/2012

Informace ke stažení v PDF.

 

Fotogalerie

hw2010.jpg
hw2011.jpg
svazek.jpg