Detail akce | Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949 - 1951

Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949 - 1951

tabory.jpg
14. 9. 2009 Památník Vojna Lešetice  
Nová publikace Františka Bártíka, historika Hornického muzea Příbram, kterou vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Novou publikaci Františka Bártíka (historika moderních dějin Hornického muzea Příbram) s názvem Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949-1951 v edici "Sešity" č. 17 vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV ve spolupráci s tiskárnou Ministerstva vnitra ČR.

Publikace si klade za cíl základní zmapování existence táborů nucených prací se zaměřením na tábory zřízené v oblastech těžby uranové rudy. Tábory nucené práce (TNP) vznikaly na základě zákona číslo 247/1948 Sb. o táborech nucené práce, který byl schválen dne 25. října 1948.

O počtech lidí zařazených do TNP existují velmi rozdílné údaje. Podle střízlivých odhadů lze konstatovat, že jimi prošlo na 20 tisíc občanů. Na našem území existovaly TNP v letech 1948-1954. K tomu, aby byl občan přikázán do TNP, nemusel spáchat žádný trestný čin. Stačilo pouhé podezření, že ho může spáchat. Do TNP mohl být zařazen člověk mezi 18.-60. rokem života, a to, až na výjimky, bez řádného soudu na dobu 3 měsíců až 2 let. Funkcionáři národních výborů, členové KSČ a KSS si tak mohli vyrovnávat účty nejen se svými politickými odpůrci. O přikázání do TNP většinou rozhodovaly tříčlenné komise (tzv. přikazovací), jejich členy a náhradníky jmenoval krajský národní výbor. Funkce TNP spočívala především v izolaci nepřátel tehdejšího zřízení, dále pak v akumulaci pracovních sil v místech, kde jich byl nedostatek a v neposlední řadě i v ekonomické oblasti.

Mezi jednotlivými TNP existovaly velké rozdíly. Některé byly jen horšími "pionýrskými tábory", jiné byly plně srovnatelné s vězeňskými zařízeními. K nejhorším patřily TNP při uranových dolech. O tento smutný primát se postaraly neutěšené táborové podmínky a zdraví škodlivé pracovní prostředí, které stálo na pokraji zájmu zodpovědných osob. TNP zřízené v oblastech těžby uranové rudy (na Jáchymovsku a Příbramsku pět táborů) představovaly zvláštní kapitolu historie TNP v Československu.

Zájemci mohou publikaci obdržet zdarma na těchto místech:

Praha 10, Přípotoční 300, tel.: 974 844 203, 974 844 214
Brno, Kapucínské náměstí 2/4, tel.: 974 622 439, 542 214 998
Památník Vojna Lešetice - pobočka Hornického muzea Příbram

Další informace na stránkách Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Prezentace a autogramiáda knihy se uskutečnila v pondělí 14.9. 2009 v literární kavárně knihkupectví Academia v Praze.

 

Fotogalerie

P9140195.jpg
P9140205.jpg