Detail akce | V pondělí 1. a 8. května 2017 otevřeno!

V pondělí 1. a 8. května 2017 otevřeno!

04 - Hornické muzeum Příbram - Důl Anna (zaražený .jpg
1. 5. 2017 – 8. 5. 2017 Hornický skanzen Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Obě sváteční květnová pondělí můžete navštívit stálé expozice a dočasné výstavy Hornického muzea Příbram.

Muzeum láká k jízdě hornickým vláčkem po povrchu z areálu Ševčinského dolu 230 m dlouhou dráhou směrem k dolu Vojtěch, kde je nově zpřístupněno dalších 130 metrů Ševčinské dopravní štoly. Areál Ševčinského dolu nabízí rovněž seznámení s havířským folklorem prezentovaným v původní hornické chalupě se základy ze 17. století. Za zhlédnutí stojí mimo jiné také hodnotné mineralogicko-geologické vzorky, mezi nimiž je i největší vytěžený kus stříbra vystavený v českých muzeích o hmotnosti 11 kg a rozměrech 35 x 20 x 15 cm.

Z cáchovny dolu Anna je možné rovněž vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a třetí nejhlubší v ČR. Návštěvníci dolu Anna mohou také sfárat do podzemí, a sice projít 750 metrů dlouhé důlní dílo zvané Wasserlauf ze 16. až 19. století. Při příležitosti Prokopské pouti v roce 2016 byla zpřístupněna nová trasa, která vede kolem Jánské jámy pocházející z 1. třetiny 18. století. Prohlídka podzemí je díky tomuto zážitkovému okruhu rozšířena o dalších 810 metrů.

Ve strojovně dolu Vojtěch si lze prohlédnout jeden z nejvzácnějších exponátů muzea, a to parní těžní stroj z r. 1873 vyrobený pražskou společností Breitfeld & Daněk, modernizovaný v letech 1888–1889, nejstarší v ČR. Dále je možné projít se 330 metrů dlouhou vodní štolou z konce 18. století, která jej propojuje s dolem Anna.

V podzemí dolu Drkolnov je situováno obrovské vodní kolo z poloviny 19. století o průměru 12,4 metrů k čerpání důlních vod, jediné v ČR a jedno z největších v Evropě. Atrakcí zvláště pro nejmenší návštěvníky je jízda po skluzavce dlouhé 51 metrů šikmou podzemní štolou ústící právě u tohoto vodního kola.


Otevřeny budou rovněž pobočky muzea. 

Památník Vojna Lešetice je autenticky dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.

Skanzen Vysoký Chlumec uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století  ve středním Povltaví. Do přírodního areálu v údolí potoka jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota seznamuje se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století.

Muzeum zlata Nový Knín se věnuje historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století.