Detail akce | Vzdělávací programy pro školy

Vzdělávací programy pro školy

Hornické muzeum Příbram - programy, archeologie.jpg
7. 2. 2022 – 16. 12. 2022  vhodné pro školy
V Hornickém muzeu Příbram probíhá několik vzdělávacích programů, které jsou vedeny odbornými pracovníky či lektory. Nabídku a informace pro objednání naleznete po rozkliknutí události.

Na programy je potřeba se předem objednat. K objednání kontaktujte naši muzejní pedagožku, pokud není u programu, o který máte zájem, uveden jiný lektor. Jana Fialová, tel. 725 776 433, fialova-j@muzeum-pribram.cz


1) Vzdělávací programy v Hornickém muzeu Příbram

 

S havířem na šichtu

Program seznamuje děti s každodenností hornické činnosti na Příbramsku před 150 lety. Děti si v roli horníka projdou jeho trasu do práce. Součástí programu je jízda povrchovým důlním vláčkem.

1. stupeň ZŠ; 60 minut;  Cena: 40 Kč

Místo konání: Ševčinský důl, nám. Hynka Kličky 293, Příbram

Termíny: duben – červen

 

Montánní průzkum dolu Vojtěch nebo Prokopské štoly

Základní seznámení s podzemím prostřednictví historie, geologie, ale také našich smyslů. Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení do podzemí (chlad, mokro) a vlastní baterku pro bližší zkoumání.

1. stupeň ZŠ;  60 minut; Cena: 40 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Termíny: březen – červen

 

Historické hry a hračky

V prostředí hornického domku se děti seznámí s historickými hrami a hračkami, které si vyzkouší a zkusí o nich co nejvíce zjistit.

1. - 2. třída ZŠ; 60 min; Cena: 40 Kč

Místo konání: Hornický domek,

Havířská 105, Příbram

Termíny:  květen - červen

 

Vycházka po Březových Horách

Historická procházka po Březových Horách přibližující město a život místních v 2.pol.19.stol. Primárně je vycházka určena pro příbramské školy.

3. – 6. třída ZŠ; 90 minut; Cena: 30 Kč

Místo setkání: Březové Hory, náměstí J. A. Alise

Termíny: září, říjen; březen – červen

 

Textilní dílna. Nosil pračlověk košili?

Praktická dílna s povídáním o textilu v historii. Dozvíte se, jak a z čeho se získával materiál pro výrobu textilu, jak se zpracovával a také si některé textilní techniky vyzkoušíte.

MŠ - starší předškolní věk, 1. stupeň ZŠ; 90 minut; Cena: 50 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Termíny: květen - červen 2022

 

Jídlo a pití v minulosti

Vhled do historie stravování od pravěku do novověku.

ZŠ, SŠ; 60 min; Cena: 40 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Lektor: V. Machačová, tel. 725 867 005

 

Archeologem snadno a rychle

 Během programu se děti dozví, kdo je to archeolog a co dělá. Samy se na chvíli stanou archeology při výzkumu, kdy si „vykopou a určí“ vlastní nálezy.

1. stupeň ZŠ; 90 minut; Cena: 50 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Termíny: celoročně

 

Rostliny kolem nás – a pozor na jedy!

Společně se zamyslíme nad významem rostlin na Zemi a nad dalšími otázkami: Kdo je to botanik? Co je herbář? Mohou být rostliny nebezpečné a proč? Ukážeme si některé přírodní jedy, jejich užitek, ale také nebezpečí.

1. stupeň ZŠ; 90 min; Cena: 50 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Lektor: L. Trunečková, tel. 775 309 019

Termíny: celoročně

 

O muzeu

V první části programu se děti zábavným způsobem seznámí s muzeem jako institucí. V druhé části si povíme o práci  jednoho z muzejních odborníků (výběr záleží na vyučujícím): botaničky, zoologa, geologa a něco z jeho práce si  vyzkoušíme. Program probíhá v exteriéru Ševčinského dolu.

1. stupeň ZŠ; 90 min; Cena: 50 Kč

Místo konání: Ševčinský důl, nám. Hynka Kličky 293, Příbram

Termíny: duben - červen


2) Vzdělávací programy v pobočce Skanzen Vysoký Chlumec

 

Na návštěvě v pohádce

Děti navštíví v doprovodu Hloupého Honzy, Popelky a Princezny ze mlejna dvě chalupy a mlýn, který uvidí i v chodu. Vyzkouší si jednoduché činnosti a seznámí se s termíny pec, černá kuchyně a mlýnské kolo.

MŠ, 1. a 2. střída ZŠ, 60 minut, 50 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 733 371 546

 

Jak se staví chalupa

Žáci se seznámí se základními materiály a nástroji používanými v lidovém stavitelství a zjistí, jak vypadaly jednotlivé místnosti roubené chalupy. Součástí programu je i ukázka řezání prken na historickém katru.

3. - 6. třída ZŠ, 60 minut, 50 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 733 371 546

 

Malovaný nábytek

Program kombinuje prohlídku interiérů skanzenu a výtvarnou dílnu zaměřenou na různé aspekty lidového malovaného nábytku.

5. – 7. třída ZŠ, 80 minut, 80 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 607 963 459

 

Skicujeme ve skanzenu

Výtvarná dílna zahrnující kresbu tužkou, fixou a malbu vodovkami v plenéru, doprovázená výkladem k lidové architektuře.

7. – 9. třída ZŠ, 80 minut, 80 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 607 963 459


3) Exkurze

 

Exkurze na oppidum Hrazany  s návštěvou Muzea staré Vltavy v Chotilsku

(dopravu žáků zajišťuje škola)

Cena: 20Kč

Lektor: Veronika Machačová

tel. 725 867 005

Termíny: Dle dohody

 

Zoologické exkurze

Termíny, lokace:  Dle dohody

Cena: 20 Kč

Lektor: David Fischer

tel. 725 803 020

 

Botanické exkurze

Termíny, lokace: Dle dohody

Cena: 20 Kč

Lektor: Linda Trunečková

tel. 775 309 019


4) Ostatní akce muzea vhodné pro školy

 

Hornický domek, Březové Hory:

Velikonoce v hornickém domku

4. 4.  – 17. 4. 2022

Hornický domek, Havířská 105, Příbram

Rezervace: 318 626 307, 318 622 566

 

Skanzen Vysoký Chlumec:

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec

6. 4. – 8. 4.  a 11. – 13. 4.

9-14:00; poslední prohlídka od 13:00

Rezervace: 733 371 546 nebo

pruvodci-mvs@muzeum-pribram.cz

Cena: 50Kč; skupina max. 25 osob

 

Fotogalerie

Montánní průzkum (4).jpg
Hornické muzeum Příbram - programy, S havířem do p.jpg