Detail akce | Vzdělávací programy pro školy

Vzdělávací programy pro školy

2I.jpg
11. 9. 2018 – 21. 12. 2018  vhodné pro školy
V období září až prosinec 2018 bude v Hornickém muzeu probíhat několik vzdělávacích programů, které jsou vedeny odbornými pracovníky či lektory. Na programy je třeba se předem objednat na níže uvedených kontaktech, kde vám budou také poskytnuty bližší informace.

S havířem do práce

Prohlídka části Ševčinského dolu s lektorem. Děti si v roli horníka projdou jeho trasu do práce a seznámí se tak s každodenností hornické činnosti na Příbramsku před 150 lety. Součástí programu je i jízda vláčkem po povrchu.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 60 minut včetně doprovodného programu

Cena: 20 Kč

Doprovodné materiály: jednoduché pracovní listy, s nimiž bude možné pracovat dále ve škole

Místo konání: Ševčinský důl, nám. Hynka Kličky 293, Příbram

Nabízené termíny: září, říjen – dle individuální domluvy

Kontakt: 601 571 915, 318 626 307, trantinova-p@muzeum-pribram.cz

Lektor: Pavla Trantinová


Montánní průzkum dolu Vojtěch

Zážitková prohlídka podzemí dolu Vojtěch. Děti se seznámí nejen s prací horníků pod povrchem, ale i se současnou podobou podzemí. Aneb zkusíme vnímat všemi smysly a zaznamenávat současný podzemní život.

S sebou vhodnou pevnou obuv a teplejší oblečení (které je možné lehce zašpinit)

Cílová skupina: 1. až 6. třída ZŠ

Časová dotace: 60 minut

Cena: 20 Kč

Doprovodné materiály: jednoduché pracovní listy

Místo konání: Vojtěšský důl, Husova ul., Příbram

Nabízené termíny: září až první polovina října – dle individuální domluvy

Kontakt: 601 571 915, 318 626 307, trantinova-p@muzeum-pribram.cz

Lektor: Pavla Trantinová


Procházka po Březových Horách

Historická procházka po Březových Horách seznámí děti nejen s nejvýznamnějšími památkami i méně známými zákoutími této unikátní lokality, ale také s životem jejích obyvatel před 150 – 200 lety.

Cílová skupina: 3. – 5. třída ZŠ

Časová dotace: 90 minut

Cena: 20 Kč

Doprovodné materiály: historické fotografie, mapa

Místo setkání: Březové Hory, náměstí J.A. Alise

Nabízené termíny: říjen – dle individuální domluvy

Kontakt: 318 626 307, 601 142 925, moravcova-s@muzeum-pribram.cz

Lektor: Stanislava Moravcová


Archeologem rychle a snadno

Během programu se děti dozví, v čem spočívá práce archeologa. Samy se stanou archeologem, který "vykope" a určí vlastní nálezy.

Cílová skupina: MŠ (předškoláci), ZŠ

Časová dotace: 90 minut

Cena: 20 Kč

Doprovodné materiály: badatelský list

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Nabízené termíny: listopad, prosinec – dle individuální domluvy

Kontakt: 601 571 915, 318 626 307, trantinova-p@muzeum-pribram.cz

Lektor: Veronika Machačová, Pavla Trantinová


Nosil pračlověk košili? Archeologická textilní dílna

Program přiblíží, z čeho a jak si lidé v pravěku zhotovovali oblečení a jaké pozůstatky po této činnosti můžeme jako archeologové najít. Současně si některé z těchto technik budou moci děti samy vyzkoušet.

Cílová skupina: MŠ (předškoláci), 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 90 minut

Cena: 20 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Nabízené termíny: listopad, prosinec – dle individuální domluvy

Kontakt: 601 571 915, 318 626 307, trantinova-p@muzeum-pribram.cz

Lektor: Veronika Machačová, Pavla Trantinová


Vánoce v hornickém domku

Ukázky drobných řemeslných činností, kterými si obyvatelé Příbramska dříve přivydělávali. Děti se samy aktivně zapojí a vyzkouší si některé z těchto historických technik. Součástí ukázek bude nově text pro pedagogy, vysvětlující jednotlivé činnosti tak, aby na návštěvu hornického domku bylo možné navázat i ve výuce.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ

Časová dotace: 60 minut

Cena: 20 Kč

Doprovodné materiály: text pro pedagogy

Místo konání: Hornický domek, Havířská ul. čp 105

Termín: 10. 12. – 21. 12. 2018, od 9h do 15h (všední dny)

Kontakt: 318 626 307, info@muzeum-pribram.cz


Příbramské betlémy

Komentovaná prohlídka výstavy příbramských betlémů. Děti se přístupnou formou seznámí se zdejší betlémářskou tradicí a typickými příbramskými figurkami.    

Cílová skupina: ZŠ

Časová dotace: 45 min

Cena: 20 Kč

Místo konání: Zámeček Ernestinum Příbram, Tyršova 106

Termín: 7. 12. – 21. 12. 2018

Kontakt: 725 970 880, blazkova-l@muzeum-pribram.cz

Lektor: Lenka Blažková


Individuální program

Pokud jste nenašli v naší nabídce nic, co by vám vyhovovalo, a naopak byste rádi jiný program, kontaktujte nás, pokusíme se vašim požadavkům vyjít vstříc.

Kontakt: 318 626 307, 601 571 915, trantinova-p@muzeum-pribram.cz