Detail akce | Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi bryologem

Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi bryologem

Bezvláska vlnkatá (Atrichum undulatum)
1. 4. 2007 – 31. 5. 2007 Březové Hory - cáchovna dolu Vojtěch  
Přírodovědná výstava ve spolupráci s Moravským zemským muzeem

Výstava seznámila prostřednictvím obrázků, barevných fotografií, modelů, reliéfů a suchých vzorků s málo známou skupinou rostlin zvanou mechorosty. V České republice je jich známo asi 856 druhů. Přesný počet lze stanovit obtížně, protože závisí na pojetí druhů, přičemž některé druhy vymírají a naopak jiné k nám přicházejí.

Výstava přiblížila skupiny, na něž se mechorosty rozdělují (hlevíky, játrovky, mechy) a způsob jak je správně pozorovat a sbírat pro uložení v herbářích. Představily se také mechové acháty, které získaly svůj název díky zelené barvě a jemným strukturám, jež mechorosty připomínají. Část výstavy byla věnována významu mechorostů v přírodě a jejich praktickému použití. Pozornosti neušla ani historie bryologie - vědního oboru, který se zabývá mechorosty. Na doplnění byly použity ukázky z literární a jiné umělecké tvorby, ve které se lze s mechy setkat. Patrně nejznámější je televizní večerníček "Pohádky z mechu a kapradí". Mechy v suchém stavu se využívají i k dekoračním účelům - například k vánoční výzdobě na výstavě Betlémy Příbramska.

Nabídka pro základní, střední a vyšší školy i pro ostatní zájemce - po zhlédnutí výstavy je možné absolvovat krátký písemný test prostřednictvím dotazníku (s vyhodnocením na místě), který prověří znalosti získané prohlídkou výstavy.

Autoři výstavy: Mgr. Svatava Kubešová a RNDr. Ivan Novotný
Foto: Svatava Kubešová, Kamila Dvořáčková
Připraveno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně.

 

Fotogalerie

Krondlovka klamná (Fissidens cristatus)
Děrkavka poduškovitá (Grimmia pulvinata)
Těhovec bezžebrý (Hedwigia ciliata)
Rokytník skvělý (Hylocomium splendens)
Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha)
Bažiník kostrbatý (Paludella squarrosa)
Ploník ztenčený (Polytrichum formosum)
Rašeliník (Sphagnum)
bota-mech.jpg
raseliniste-Radostin.jpg
Dekorace z mechů
Dekorace z mechů