Detail akce | Zpráva o Akci K

Zpráva o Akci K

akcek01.jpg
1. 7. 2010 – 31. 7. 2010 Památník Vojna Lešetice  
Výstavní projekt scenáristky Šárky Horákové s obrazovým cyklem malíře Michaila Ščigola představuje svědectví o hromadném zatčení příslušníků mužských řeholních řádů na území Československa v dubnu 1950.

Výstavní projekt scenáristky Šárky Horákové s obrazovým cyklem malíře Michaila Ščigola odhaluje svědectví o hromadném zatčení příslušníků mužských řeholních řádů na území Československa, k němuž došlo v noci z 13. na 14. dubna 1950. Výstava představuje autentické dobové dokumenty, které umožňují unikátní nahlédnutí za kulisy historické události.

Akce K je název pro nezákonnou násilnou likvidaci klášterů a mužských katolických řeholních řádů v roce 1950. Akci předcházel monstrproces s představiteli řádů, který měl celou akci ideologicky odůvodnit před veřejností. Během akce bylo v Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků, fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí. Důsledkem celé akce byly mimo jiné obrovské škody na kulturním dědictví národa - mnohé klášterní stavby, které představovaly unikátní architektonické památky, byly ponechány chátrání či dokonce byly cíleně ničeny, byla zničena a rozkradena řada vzácných tisků i jiných cenných movitých památek. Krátce po této akci K následovala podobně koncipovaná, ale mnohem pozvolnější akce R, která byla namířena proti ženským řádům. Akce B, která měla vést k formální likvidaci všech řádů, se už z větší části neuskutečnila. Pro první noc, během které byly přepadeny a zlikvidovány kláštery, se vžilo též pojmenování Bartolomějská noc.

 

Fotogalerie

IMG_4327.jpg
IMG_4337.jpg