HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY
  - Návštěvní doba

 • leden–březen: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin
 • duben: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin
 • květen–červen: úterý–pátek 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin
 • červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin
 • září–říjen: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin
 • listopad–prosinec: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin
 • jindy po předchozí dohodě (pro hromadné skupiny)
 • v období od 1. listopadu do 31. března je ve státní svátky zavřeno - výjimky budou oznámeny
 • z organizačních a bezpečnostních důvodů jsou prohlídky pouze s průvodcem
 • vstup do podzemí je z bezpečnostních důvodů věkově omezen:
  • pro děti od 3 let je umožněn vstup do podzemních expozic: Vodní štola Anna, Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna, Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem
  • pro děti od 6 let je navíc umožněn vstup do podzemních expozic: Vodní kolo dolu Drkolnov, Wasserlauf - vodní patro na dole Anna, Komora vodního kola v podzemí dolu Anna
 • exkurze do expozice Vodní kolo dolu Drkolnov v prohlídkovém areálu A začínají v 10, 12 a 14 hodin od vstupního objektu Hornického muzea Příbram - Ševčinského dolu (důl Drkolnov je vzdálen cca 1,5 km - nutný přesun vlastním vozidlem či pěšky, za doprovodu průvodce); v období listopad–březen je otevřeno pouze na objednávku; skluzavka je funkční v závislosti na povětrnostních podmínkách. Provozní řád, dopravní řád.
 • expozice Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem v prohlídkovém areálu A je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*, v případě zvýšeného zájmu lze vypravit i mimořádné jízdy dle dohody; vláček jezdí pouze za příznivého počasí; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 24. Provozní řád, dopravní řád.
 • expozice Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00* a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22. Provozní řád, dopravní řád.
 • expozice Wasserlauf - vodní patro na dole Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00*; období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 22; pozor - fyzicky náročnější prohlídka (750 m dlouhá, na výstupu z podzemí je 156 schodů). Provozní řád.
 • expozice Jánský důl v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00*; období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 15; pozor, fyzicky náročnější prohlídka, nevhodné pro osoby se sníženou schopností pohybu a trpící klaustrofobií (žebřík, štola s úzkým profilem)
 • expozice Komora vodního kola v podzemí dolu Anna v prohlídkovém areálu B je přístupná v 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30*; v období listopad–březen pouze na objednávku; maximální počet osob 10; pozor - na trase je 60 schodů tam a zpět
 • expozice Vodní štola Anna v prohlídkovém areálu C je přístupná v období listopad–březen pouze na objednávku. Provozní řád.
 • expozice Hornická kovárna na dole Vojtěch - ukázky kovářské práce pouze po předchozí dohodě na objednávku pro skupiny nejméně 20 osob
 • bezbariérový přístup v části expozic
 • parkování zdarma
 • pro návštěvu podzemí je doporučeno teplejší oblečení a pevná obuv.

* Platí v období květen–červen o sobotách a nedělích, v období červenec–srpen denně kromě pondělí.