HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY
  - Prohlídkové areály

Hornický skanzen Březové Hory -  otevřeno

Prohlídky jsou  kapacitně omezeny na maximálně 9 návštěvníků ve skupině. Bližší informace zde.

Během návštěvy muzea dodržujte dvoumetrové rozestupy. Vstup bude umožněn pouze osobám s respirátorem (FFP2/KN95). Před vstupem bude k dispozici dezinfekční prostředek, který prosím použijte. Respektujte pokyny a doporučení personálu.


Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Ševčinský důl v roce 1879
Důl Anna v roce 1869
Důl Vojtěch v roce 1875