HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY
  - Prohlídkové areály

Hornický skanzen Březové Hory- od 4. 5. 2021 otevřeno

Informace o zpřístupněných expozicích naleznete zde.


Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Ševčinský důl v roce 1879
Důl Anna v roce 1869
Důl Vojtěch v roce 1875