HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY
  - Prohlídkové areály   »   Areál B 'Důl Anna'

Husova 274, 261 01  Příbram VI-Březové Hory
Tel.: 318 630 149

UPOZORNĚNÍ PRO AUTOBUSY: Pojedete-li k dolu Anna Husovou ulicí směrem z Prahy, NEODBOČUJTE DOLEVA na parkoviště – je zde velké převýšení vozovky. Pokračujte dál, na vhodném místě se otočte a přijeďte směrem z Rožmitálu pod Třemšínem. Obrázek zde.


Prohlídkový areál B "Důl Anna" v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna s expozicí o hutnictví a úpravnictví.

Cáchovna dolu Anna

Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.

Prohlídka pokračuje ve strojovně dolu Anna s technickou památkou, jedním z nejvzácnějších exponátů Hornického muzea na Březových Horách, parním těžním strojem Breitfeld & Daněk z roku 1914.

Parní těžní stroj ve strojovně dolu Anna
Parní těžní stroj Breitfeld-Daněk z roku 1914

Další část prohlídky začíná v nejnižším podlaží cáchovny dolu Anna, odkud se sfárá speciálním výtahovým zařízením do podzemí. Historické důlní dílo, tzv. Wasserlauf - vodní patro, vznikalo postupně od 16. do 19. století jako součást vodního systému určeného k pohonu důlních a úpravenských zařízení. Podzemní chodba v délce 750 m spojuje důl Anna s dolem Vojtěch. Trasa je zčásti vedena po kovových roštech umístěných nad podlahou chodby, po níž protéká voda. Během prohlídky lze spatřit unikátní komory vodních kol, historické dobývky a rudní komíny. Prohlídka je fyzicky náročnější (na výstupu z podzemí je 156 schodů).

Třetí část prohlídky umožňuje návštěvu unikátní komory vodního kola, které v 19. století pohánělo těžní stroje a z něhož se dochovalo cenné torzo hřídele. Do těchto podzemních prostor se fárá výtahem obdobně jako při návštěvě vodního patra - Wasserlaufu. Na trase délky 100 m je 60 schodů tam a zpět.

Wasserlauf - komora vodního kola - zbytek hřídele
Cáchovna dolu Anna s výtahem do podzemí - vodního patra

Počátkem července roku 2016 byla v Hornickém muzeu Příbram zpřístupněna další část podzemí. Trasa s názvem Jánský důlvede přes spojovací překop mezi dolem Anna, zaraženým v roce 1789, a jámou Prokop z roku 1832 na náraziště 1. patra tohoto doluv hloubce 44 metrů. Součástí okruhu, který vede kolem Jánské jámy pocházející z 1. třetiny 18. století, je část odvodňovací štoly Karla Boromejského, založené patrně v roce 1708, a rovněž komora vodního kola.

Prohlídka podzemí je díky popisované trase rozšířena o dalších 810 metrů: velký okruh podzemím v délce 1560 metrů, který spojuje tuto před dvěma lety zpřístupněnou část s původní trasou Wasserlauf, tak nabízí 90 minut zážitkového putování historickými důlními díly.

Prohlídky začínají každou hodinu v cáchovně dolu Anna, kapacita je omezena na 15 osob. Tato trasa, jejíž součástí je překonání krátkého úseku po žebříku a projití úzkou štolou, není vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu či trpící klaustrofobií.

Za zpřístupnění historického podzemí vděčí Hornické muzeum Příbram vstřícnému jednání Obvodního báňského úřadu Příbram a příkladné spolupráci se státním podnikem DIAMO, který velkorysým a vysoce profesionálním způsobem řeší zajištění starých důlních děl a jejich uchování pro příští generace, neboť se v nejednom případě jedná o evropské i světové unikáty.