Muzeum
  - Historie   »   Z významných událostí v dějinách příbramského muzea

 • 12. 12. 1886 založeno v Příbrami muzeum (Krajinské muzeum - předchůdce Hornického muzea Příbram)
 • 1. 1. 1955 muzeum zřízeno Okresním národním výborem v Příbrami
 • 28. 9. 1992 muzeum zřízeno Okresním úřadem Příbram
 • 1. 1. 2003 muzeum zřízeno na základě zák. č. 290/2002 Sb. Středočeským krajem
 • 7. 5. 1992 navštívil prezident republiky Václav Havel bývalé vězeňské zařízení z doby komunistické diktatury v lokalitě Vojna u Příbrami a ve spolupráci s Konfederací politických vězňů inicioval vybudování Památníku Vojna (od r. 1999 pobočky příbramského muzea)
 • 15. 10. 1995 bylo muzeum přijato Vědeckou radou mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice za odborného garanta tohoto sympozia a ředitel muzea jmenován členem Vědecké rady
 • 6. 7. 1997 navštívil Hornické muzeum Příbram předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart
 • 13. 5. 2000 se zúčastnili akce "Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války u Slivice 1945" pořádané Hornickým muzeem Příbram místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Vojíř, náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý a další hosté
 • 9. 7. 2000 se zúčastnil zpřístupnění areálu dolu Vojtěch v Hornickém muzeu Příbram místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Vojíř
 • 3. 10. 2001 bylo Hornické muzeum Příbram slavnostně přijato za člena Středoevropské unie technických muzeí (MUT), spolu s Národním technickým muzeem Praha, Technickým muzeem v Brně a Poštovním muzeem v Praze
 • 12. 5. 2001 se zúčastnili akce "Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války u Slivice 1945" pořádané Hornickým muzeem Příbram místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Vojíř, náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý, poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková a další hosté
 • 31. 10. 2001 navštívil Hornické muzeum Příbram hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, seznámil se s hlavní expozicí v cáchovně Ševčinského dolu a absolvoval jízdu důlním vláčkem v Prokopské štole
 • 1. 11. 2001 navštívil Hornické muzeum Příbram a jeho pobočky (Muzeum vesnických staveb středního Povltaví a Památník Vojna) ministr kultury ČR Pavel Dostál v doprovodu místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Vojíře a dalších hostů, během celodenní návštěvy si prohlédli všechny expozice muzea
 • 27. 3. 2002 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna velvyslanec USA Craig Roberts Stapleton
 • 8. 4. 2002 navštívil expozici "Z dějin příbramského hornictví" v cáchovně Ševčinského dolu Hornického muzea Příbram místopředseda vlády ČR a ministr vnitra Stanislav Gross s doprovodem a zajímal se o dokumentaci k významným osobnostem z řad sociálně demokratických hornických předáků na Příbramsku, kteří v době Rakouska-Uherska emigrovali do USA
 • 11. 5. 2002 se zúčastnili akce "Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války u Slivice 1945" pořádané Hornickým muzeem Příbram místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Vojíř, náčelník Generálního štábu AČR Jiří Šedivý, poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková, radní Středočeského kraje Josef Vacek a další hosté
 • 14. 5. 2002 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a následně poskytl finanční příspěvek z rezervy hejtmana na budování tohoto památníku
 • 22. 5. - 24. 5. 2002 prezentovalo Hornické muzeum Příbram svoje zkušenosti se záchranou a využitím technických památek na mezinárodním semináři v Banské Štiavnici
 • 31. 5. 2002 došlo k slavnostnímu zpřístupnění Galerie Karla Hojdena a Václava Šáry v šachetní budově dolu Vojtěch v Hornickém muzeu Příbram, akce se zúčastnili místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Vojíř, ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová, poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková, velvyslanec ČR v Římě Pavel Smetáček, zástupce hejtmana Středočeského kraje František Vácha, radní Středočeského kraje Josef Vacek a další hosté
 • 30. 6. 2002 se zúčastnili slavnostního zpřístupnění expozice "Z dějin hutnictví a úpravárenství" v cáchovně dolu Anna v Hornickém muzeu Příbram poslanec Parlamentu ČR Josef Řihák, radní Středočeského kraje Zbyněk Šorm a Josef Vacek a další hosté
 • 10. 5. 2003 se zúčastnili akce "Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války u Slivice 1945" pořádané Hornickým muzeem Příbram senátor Jaromír Volný, náčelník Generálního štábu AČR Pavel Štefka, poslankyně Parlamentu ČR Eva Dundáčková, zástupce hejtmana Středočeského kraje František Vácha, radní Středočeského kraje Josef Vacek a další hosté
 • 16. 5. 2003 zvítězilo Hornické muzeum Příbram v Národní soutěži muzeí ČR Gloria Musaealis s projektem záchrany a následného využití technických památek - dolu Vojtěch a vodní štoly Anna
 • 6. 7 .2003 byla v rámci Prokopské pouti slavnostně zpřístupněna nová expozice Hornického muzea Příbram - vodní kolo dolu Drkolnov, akce se zúčastnil senátor Jaromír Volný, zástupce hejtmana Středočeského kraje František Vácha, radní Středočeského kraje Josef Vacek a další hosté
 • 3. 10. - 4. 10. 2003  prezentovalo Hornické muzeum Příbram svoje zkušenosti se záchranou a využitím technických památek na mezinárodním kongresu na půdě Technické univerzity - Báňské akademie ve Freibergu, SRN
 • 14. 10. 2003 navštívil Hornické muzeum Příbram ředitel Německého hornického muzea v Bochumi Rainer Slotta s cílem navázat spolupráci
 • 8. 5. 2004 se zúčastnili akce "Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války u Slivice 1945" pořádané Hornickým muzeem Příbram poslanec Parlamentu ČR Josef Řihák, náčelník Generálního štábu AČR Pavel Štefka, zástupce hejtmana Středočeského kraje František Vácha, radní Středočeského kraje Josef Vacek a Zbyněk Šorm a další hosté
 • 10. 6. 2004 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna ministr kultury ČR Pavel Dostál a prezident PEN klubu Jiří Stránský
 • 24. 6. - 26. 6. 2004 prezentovalo Hornické muzeum Příbram svoje zkušenosti se záchranou a využitím technických památek na mezinárodním kongresu ve Westfálském industriálním muzeu v Dortmundu, SRN, vystoupení zástupce Hornického muzea Příbram bylo zařazeno v programu za příspěvek ministra kultury Severního Porýní-Westfálska
 • 4. 7. 2004 v rámci Prokopské pouti se zúčastnil slavnostního zpřístupnění nové expozice důlní techniky v plenéru v areálu Hornického muzea Příbram senátor Jaromír Volný
 • 27. 8. - 28. 8. 2004 navštívil Hornické muzeum Příbram generální ředitel Westfálského industriálního muzea v Dortmundu Helmut Bönninghausen, seznámil se se všemi expozicemi a nabídl další spolupráci mezi našimi zařízeními
 • 15. 10. 2004 navštívil Hornické muzeum Příbram velvyslanec Polska v ČR Andrzej Krawczyk, prohlédl si většinu expozic, absolvoval jízdu důlním vláčkem v Prokopské štole a nabídl zprostředkování kontaktů s polskými hornickými muzei
 • 7. 10. 2004 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram - Muzeum Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk
 • 16. 11. 2004 byl pozván ředitel muzea k prezidentu republiky Václavu Klausovi (v souvislosti s vybudováním Památníku Vojna) na slavnostní shromáždění ve Španělském sále Pražského hradu při příležitosti 15. výročí založení KPV ČR
 • 18. 5. 2005 byl veřejnosti zpřístupněn Památník Vojna. Ke slavnostnímu otevření pozval představitele institucí, které se zasloužily o vybudování památníku, odbornou veřejnost a bývalé politické vězně hejtman Středočeského kraje Petr Bendl spolu s předsedkyní Konfederace politických vězňů ČR Naděždou Kavalírovou a ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem. Pozvání přijali předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Liška, senátor Jaromír Volný, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vlasta Parkanová a Eva Dundáčková, ministr kultury ČR Pavel Dostál, člen Rady Středočeského kraje a statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek, radní pro kulturu Středočeského kraje Jiřina Pospíšilová a další čestní hosté
 • 24. 6. - 26. 6. 2005 při příležitosti setkání hornických měst ČR v Ostravě - Radvanicích Hornické muzeum Příbram převzalo cenu ČESKÝ PERMON ROKU 2005 za 1. místo při záchraně a zpřístupnění vodního kola dolu Drkolnov. Cenu udělila hornická sekce Památkové komory ČR
 • 24. 6. - 26. 6. 2005 Hornické muzeum Příbram převzalo při příležitosti 20. setkání hornických měst Evropy ve Freibergu (SRN) stříbrnou medaili za záchranu a zpřístupnění technických památek
 • 6. 10. 2005 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna prezident ČR Václav Klaus s doprovodem
 • 7. 10. 2005 navštívila pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna velvyslankyně Lotyšské republiky paní Iveta Šulca
 • 28. 3. 2006 byla otevřena nová expozice moderního evropského výtvarného umění ORBIS PICTUS: EUROPA v Galerii Památníku Vojna u Příbrami. Slavnostní vernisáže se zúčastnili ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Eva Dundáčková a mnoho dalších čestných hostů
 • 2. 7. 2006 při příležitosti 17. hornické Prokopské pouti v Příbrami bylo zpřístupněno historické podzemí dolu Anna a dolu Vojtěch, tzv. Wasserlauf - vodní patro ze 16. - 18. století. Slavnostního otevření se zúčastnili poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Eva Dundáčková, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek, starosta města Příbrami Ivan Fuksa, představitel katolické církve - svatohorský farář P. Stanislav Přibyl, starosta Spolku Prokop v Příbrami Chrudoš Fiala, perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků Miroslav Šťastný a ředitel o.z. Správy uranových ložisek s.p. DIAMO Václav Plojhar
 • 16. 9. 2006 v rámci 10. mezinárodního Setkání hornických měst v Příbrami byla zprovozněna nová trasa hornického vláčku v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách. Slavnostního otevření tratě se zúčastnili kromě jiných čestných hostů také poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Eva Dundáčková, senátor Jaromír Volný, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek, starosta města Příbrami Ivan Fuksa a starostové a primátoři hornických měst z tuzemska i zahraničí
 • 11. 10. 2006 při příležitosti vernisáže výstavy děl slovenských výtvarníků v Galerii OPE navštívil Památník Vojna pan Ivan Tichý, 1. tajemník Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR
 • 20. 10. 2006 poctila svou návštěvou pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna radní pro kulturní a konzulární záležitosti Velvyslanectví Španělského království v ČR paní Victoria Gonzzalez
 • 5. 11. 2006 navštívila pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna pracovnice Metropolitního muzea umění v New Yorku (USA) paní Danusca H. Badek
 • 16. 5. 2007 guvernér České národní banky Zdeněk Tůma předal Hornickému muzeu Příbram na slavnostní vernisáži pamětní zlatou minci "Ševčinský důl Příbram - Březové Hory" v hodnotě 2500 Kč vydanou v rámci cyklu "Kulturní památky technického dědictví". Poprvé v historii je na platidle vyobrazena součást Příbrami. Představení mince se zúčastnili také senátor Jaromír Volný a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Eva Dundáčková, náměstek ministra financí ČR Ivan Fuksa, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek, starosta města Příbrami Josef Řihák a další čestní hosté
 • 12. května 2007 se již posedmé konala Rekonstrukce bitvy u Slivice na Příbramsku, která připomněla poslední bojové události druhé světové války v Evropě, k nimž došlo ve dnech 11. a 12. května 1945. Akci, uspořádanou Hornickým muzeem Příbram, Obcí Milín a Městem Příbram ve spolupráci s Armádou ČR, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Českým svazem bojovníků za svobodu, poctili svou návštěvou mnozí čestní hosté v čele s předsedkyní Českého svazu bojovníků za svobodu Andělou Dvořákovou, ministryní obrany ČR Vlastou Parkanovou, armádními generály Karlem Pezlem a Jiřím Šedivým, statutárním náměstkem hejtmana Středočeského kraje Josefem Vackem, náměstkem ministra financí ČR Ivanem Fuksou a starostou města Příbrami Josefem Řihákem
 • Nová stálá expozice s názvem Uran v českých dějinách byla slavnostně otevřena 3. října 2007 v areálu Památníku Vojna Lešetice, za účasti  senátora Jaromíra Volného, poslance Josefa Řiháka, náměstka ministra financí ČR Ivana Fuksy, hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje Josefa Vacka, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Jiřiny Pospíšilové, předsedy Českého báňského úřadu Romana Makariuse, ředitele státního podniku DIAMO Jiřího Ježe a dalších čestných hostů. Jako uznání za vznik této expozice, jakož i za péči o sedm století trvající tradici příbramského hornictví, předal předseda Českého báňského úřadu Hornickému muzeu Příbram zlatou pamětní plaketu.
 • 15. listopadu 2007 poctil svou návštěvou Hornické muzeum Příbram maršálek polského Vojvodství Mazowieckého
  Adam Struzik
 • 17. června 2008 se v Památníku Vojna u Příbrami - pobočce Hornického muzea Příbram uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků projektu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí a předání cen autorům vítězných děl za účasti ministryně obrany Vlasty Parkanové, senátora Richarda Sequense, poslankyně Evy Dundáčkové, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje Josefa Vacka, starosty města Příbrami Josefa Řiháka a dalších významných hostů. Prvenství v soutěži si odvezli školáci ze ZŠ Boženy Němcové v Opavě a ZŠ J. G. Jarkovského v Praze
 • 26. června 2008 se v Památníku Vojna u Příbrami - pobočce Hornického muzea Příbram uskutečnil při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu pietní akt se mší svatou za oběti komunistické totality za účasti biskupa Václava Malého, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje Josefa Vacka a dalších čestných hostů
 • 9. října 2008 poctil svou návštěvou pobočku Hornického muzea Příbram - Památník Vojna velvyslanec Spojených států amerických v České republice pan Richard W. Graber s manželkou Alexandriou Graber. V doprovodu náměstka hejtmana Středočeského kraje Josefa Vacka a ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla si prohlédl areál Památníku s jeho expozicemi a seznámil se s komunistickou perzekucí po únoru 1948.
 • 20. února 2009 zavítal do Hornického muzea Příbram pan Alfredo Jiménez Gutiérrez de Tena, poradce španělské a katalánské vlády
 • 11. března 2009 navštívil Hornické muzeum Příbram hejtman Středočeského kraje pan David Rath
 • 9. května 2009 se již poosmé konala Rekonstrukce bitvy u Slivice na Příbramsku, která připomněla poslední bojové události druhé světové války v Evropě z května 1945. Akci, uspořádanou Hornickým muzeem Příbram, Obcí Milín a Městem Příbram ve spolupráci s Armádou ČR, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, Českým svazem bojovníků za svobodu a kluby vojenské historie ČR poctili svou návštěvou mnozí čestní hosté v čele s armádním generálem Jiřím Halaškou
 • 4. června 2009 se v Památníku Vojna u Příbrami - pobočce Hornického muzea Příbram uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku projektu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí a předání cen autorům vítězných děl za účasti generálmajora Rostislava Mazurka, poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, ředitele Vojenského historického ústavu Praha plk. Aleše Knížka, zástupců Konfederace politických vězňů, Sdružení válečných veteránů, Československé obce legionářské, Svazu pomocných technických praporů a dalších významných hostů
 • 19. června 2009 Hornické muzeum Příbram navštívili Peter Wunder a Gerhard Würl, zástupci Akademie pro přírodu a průmyslovou kulturu Východní Bavorsko - Čechy se sídlem v Neunburgu, aby se seznámili s činností muzea, společně s ředitelem muzea Josefem Velflem projednali různé možnosti spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi a uzavřeli partnerskou smlouvu
 • 30. září 2009 byl pozván ředitel muzea Josef Velfl k prezidentu republiky Václavu Klausovi na slavnostní shromáždění konané ve Španělském sále Pražského hradu při příležitosti 20. výročí založení Konfederace politických vězňů ČR
 • 27. října 2009 obdržel ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl z rukou ministra obrany Martina Bartáka čestnou pamětní medaili za dlouholetou spolupráci s Armádou ČR při uchovávání vojenských tradic a památky účastníků odboje
 • dnem 1. ledna 2010 se Hornické muzeum Příbram stalo členem německé asociace muzeí Deutscher Museumsbund, obdoby české Asociace muzeí a galerií. Členství spočívá v možnosti výměny zkušeností mezi jednotlivými obory v oblasti muzejnictví, rozvoje odborné vědeckovýzkumné činnosti, konzervace a restaurování sbírkových předmětů, vzdělávání, prezentace, spolupráce se školskými institucemi aj.
 • 19. března 2010 pozval rektor Akademie múzických umění v Praze Ivo Mathé ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla na slavnostní zasedání Umělecké rady, při kterém byla udělena čestná vědecká hodnost Doctor honoris causa králi Kambodže Norodomu Sihamoni, jenž tuto školu absolvoval v roce 1975. Ceremoniálu se zúčastnila řada významných osobností, mimo jiné i premiér české vlády Jan Fischer, manželka prezidenta republiky Livia Klausová, exprezident Václav Havel a další. Akci iniciovala příbramská rodačka, přední baletní umělkyně a pedagožka AMU Renata Sabongui.
 • 28. dubna 2010 navštívila Hornické muzeum Příbram skupina poslanců parlamentu Republiky Ghana, za doprovodu velvyslance této země v ČR Mohammeda Nurudeena Ismaila.
 • 8. května 2010 se již podeváté konala Rekonstrukce bitvy u Slivice na Příbramsku, připomínající poslední bojové události druhé světové války v Evropě z května 1945. Akce, uspořádané Hornickým muzeem Příbram, Obcí Milín a Městem Příbram ve spolupráci s Armádou ČR, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, Českým svazem bojovníků za svobodu a kluby vojenské historie ČR, se zúčastnila řada významných hostů, mezi nimi též zástupce Ministerstva obrany ČR gen. Ing. Jiří Baloun.
 • 20. května 2010 navštívil Skanzen Vysoký Chlumec, pobočku Hornického muzea Příbram, hejtman Středočeského kraje David Rath.
 • 28. května 2010 navštívili Skanzen Vysoký Chlumec zástupci kontrolního výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, s jehož pomocí (ROP NUTS 2 – oblast podpory Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu) byla v letech 2007–2010 financována stavba nových objektů ve skanzenu – roubený vodní mlýn čp. 9 z Radešic, roubená stodola z usedlosti čp. 2 v Mašově u Petrovic, roubený obytný dům čp. 8 z Jíví a roubený seník z Vojenského újezdu Brdy. Návštěvy se zúčastnil ředitel české jednotky v Bruselu Jack Engwegen, za doprovodu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D.
 • 3. června 2010 Hornické muzeum Příbram obdrželo od Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zlatou medaili jako projev poděkování za dlouholetou spolupráci v oblasti badatelské, prezentační, publikační, přednáškové a v souvislosti s budováním Památníku Vojna Lešetice.
 • 15. července 2010 navštívili Hornické muzeum Příbram a Památník Vojna Lešetice pracovníci Deutsches Museum München v čele s personálním ředitelem Herbertem Studtrückerem.
 • 18. září 2010 Hornické muzeum Příbram prostřednictvím svého ředitele Josefa Velfla obdrželo z rukou ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Miloslava Svatoše pamětní medaili za dlouholetou spolupráci při dokumentaci a prezentaci historie hasičské problematiky.
 • 22. září 2010 navštívil Památník Vojna Lešetice předseda ruského sdružení bývalých politických vězňů Vozvraščenije, dlouholetý vězeň v sovětském Gulagu, Semjon Vilenskij, který přicestoval do České republiky na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů.
 • 7. května 2011 se u Památníku Vítězství u Slivice uskutečnila již podesáté připomínka poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. Akce proběhla za účasti zástupce Velvyslanectví USA v Praze - vojenského přidělence mjr. Josepha Hesse, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR - genmjr. Josefa Bečváře, představitele Parlamentu ČR - senátora Josefa Řiháka, představitele Vlády ČR - ministra zemědělství Ivana Fuksy, zástupců Armády ČR - arm. gen. Jiřího Šedivého, brig. gen. Miroslava Bálinta a ředitele KVV plk. gšt. Miroslava Slivky, představitelů státní správy a územní samosprávy z regionu, klubů vojenské historie, složek integrovaného záchranného systému, válečných veteránů a Českého svazu bojovníků za svobodu. Při příležitosti konání akce obdržel ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl spolu s vojenským přidělencem USA mjr. Josephem Hessem pamětní medaili "V těžkých dobách" za spolupráci s Armádou ČR.
 • 20. července 2011 Památník Vojna Lešetice navštívila vládní delegace Irácké republiky v čele s ministrem pro lidská práva Mohammedem Shyaa Sabbar Al-Sudaneyem. Získané poznatky poslouží Iráku k vybudování památníku obětí totalitního režimu Saddáma Husajna.
 • 25. října 2011 Hornické muzeum Příbram přivítalo účastníky mezinárodního zasedání Středoevropské unie technických muzeí (MUT), jehož pořadateli jsou Národní technické muzeum v Praze, Technické muzeum v Brně, Vojenský historický ústav Praha a Hornické muzeum Příbram.
 • 22. března 2012 Hornické muzeum Příbram prostřednictvím ředitele Hornického muzea Příbram PaedDr. Josefa Velfla obdrželo z rukou ředitele Poštovního muzea Praha PhDr. Jana Galušky zlatou pamětní medaili jako poděkování za dlouhodobou vzájemnou spolupráci těchto technických muzeí.
 • 12. května 2012 se již pojedenácté uskutečnila připomínka bitvy u Slivice, poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. Akce se zúčastnil zástupce náčelníka Generálního štábu AČR genmjr. ing. František Maleninský, poslanec Parlamentu ČR ing. Ivan Fuksa a mnozí jiní čestní hosté.
 • 21. května 2012 Hornické muzeum Příbram navštívili zástupci jednoho z nejvýznamnějších polských muzeí a třetího největšího evropského hornického muzea Kopalnia Soli Wieliczka vedení manažerkou Danielou Barchanskou-Borek.
 • 26. října 2012 Hornické muzeum Příbram – pobočku Památník Vojna Lešetice navštívil Hubertus Knabe, ředitel Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen – bývalého sovětského speciálního tábora a vyšetřovacího vězení ministerstva pro státní bezpečnost.
 • Památník Vojna Lešetice navštívil 12. února 2013 v rámci své cesty po Příbramsku poslanec Evropského parlamentu dr. Libor Rouček, v doprovodu starosty Příbrami ing. Pavla Pikrta.
 • 26. dubna 2013 Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Obcí Chotilsko, Podblanickým muzeem ve Vlašimi a za finanční podpory Evropské unie zpřístupnilo v Chotilsku novou stálou expozici s názvem Z historie staré Vltavy.
 • 11. května 2013 se již podvanácté uskutečnila připomínka bitvy u Slivice, poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. Akci poctili svou návštěvou mnozí čestní hosté, především náměstkyně ministra obrany Lenka Ptáčková-Melicharová, velitel pozemních sil AČR brig. gen. Ladislav Jung, arm. gen. Jiří Šedivý, plk. gen. št. Jan Třináctý, senátor a hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a další.
 • 17. května 2013 při příležitosti Mezinárodního dne muzeí zprovoznilo Hornické muzeum Příbram novou 300 m dlouhou trasu hornického vláčku v Památníku Vojna Lešetice. Stavba uskutečněná v letech 2011–2013 byla výrazným způsobem podpořena Středočeským krajem – zřizovatelem Hornického muzea Příbram. Akce se zúčastnili zástupci partnerů muzea – Ing. Václav Plojhar, ředitel Správy uranových ložisek, o.z., s.p. DIAMO,  JUDr. Pavel Dvořák, náměstek předsedy Českého báňského úřadu Praha, starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt a další hosté.
 • 10. května 2014 se již potřinácté uskutečnila připomínka bitvy u Slivice, poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. Pozvání přijala řada hostů v čele s prvním místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu plukovníkem Emilem Kulfánkem, senátorem Parlamentu ČR a hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem, zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálmajorem Františkem Malenínským, bývalým náčelníkem Generálního štábu armádní generál Jiřím Šedivým a dalšími.
 • 28. května 2014 Vláda České republiky prohlásila Soubor hornických památek v Březových Horách ve správě Hornického muzea Příbram za národní kulturní památky.
 • Hornické muzeum Příbram spolupracovalo na základě Dohody o partnerství s Národním muzeem a dalšími subjekty při řešení tříletého vzdělávacího projektu Dotkni se 20. století (realizace 2012–2014), spolufinancovaného Evropskou unií a zaměřeného na podporu výuky moderních českých a československých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech. Projekt získal dne 19. 6. 2014 v Berlíně mezinárodní ocenění Comenius EduMedia od Gesellschaft für Pädagogik und Information (GIP) e. V. za didaktické multimediální řešení prezentace.
 • Hornické muzeum Příbram se stalo dne 2. 9. 2014 hostitelem zasedání Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s.
 • 17. listopadu. 2014, při příležitosti 25. výročí  tzv. sametové revoluce a státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii navštívil Památník Vojna hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.
 • Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace přivítalo v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách dne 21. listopadu 2014 miliontého a stotisícího platícího návštěvníka za rok 2014. Pamětní očíslovanou vstupenku mu slavnostně předali ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje a ing. Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče.
 • 4. prosince 2014, při slavnostní vernisáži výstavy Příbramské betlémy byl Jánu Chvalníkovi udělen titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje 2015“ v oboru řezbář a betlémář.
 • Hornické muzeum Příbram v rámci cesty do České republiky navštívil 14. 4. 2015 ministr financí Spolkové země Sasko ze SRN, univerzitní profesor Georg Unland, který předtím působil jako rektor Hornické akademie – Technické univerzity ve Freibergu. V areálu Ševčinského, Vojtěšského i Anenského dolu obdivoval industriální architekturu a dochované parní těžní stroje.
 • Dne 21. dubna 2015 navštívil hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera areál dolu 11A Bytíz, kde se setkal s generálním ředitelem s.p. DIAMO ing. Tomášem Rychtaříkem a ředitelem HM Příbram PaedDr. Josefem Velflem ve věci projednání případného převodu a odkoupení vybraných historických objektů tohoto dolu, především turbokompresorovny se čtyřmi turbokompresory z r. 1953 a strojovny s dvěma těžními stroji z r. 1975, které představují významné doklady historie uranového hornictví. Poté hejtman Středočeského kraje zavítal do Hornického muzea Příbram, dolu Anna. Zde si prohlédl expozici v cáchovně, sfáral důlním vláčkem v Prokopské štole a nakonec obdivoval parní těžní stroj dolu Anna. Této návštěvy se rovněž zúčastnil radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek a poslanec Parlamentu ČR Ing. Václav Zemek.  
 • Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války se dne 9. května 2015 se uskutečnila připomínka bitvy u Slivice – poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. Pozvání mj. přijali armádní generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a brigádní generál Petr Mikulenka, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR a ředitel Společného operačního centra. Akci přihlíželo 5 tisíc návštěvníků.
 • Dne 16. května 2015 hostilo Hornické muzeum o Muzejní noci  členy redakční rady prestižního odborného časopisu věnovaného průmyslovému dědictví s názvem Industiekultur, vydávaného v SRN. Mezi hosty byl předseda redakční rady Sven Bardua.
 • Hornické muzeum Příbram během akce „Dny s permoníky“ v květnu 2015 přivítalo 4 800 návštěvníků.
 • V neděli 5. července 2015 se uskutečnil v Příbrami a na Březových Horách již 26. ročník obnovené historické hornické Prokopské pouti spojené s krojovaným průvodem horníků a hutníků, polní mší a bohatým doprovodným programem o dějinách hornictví na Příbramsku. Hlavním motivem letošní pouti bylo připomenutí 140. výročí dosažení světového rekordu 1 000 m hloubky dolu Vojtěch. Při této příležitosti byla v Hornickém muzeu Příbram, národní kulturní památce, v objektu hlavní šachetní budovy dolu Vojtěch, slavnostně zpřístupněna nová stálá expozice pojednávající o této události světového významu. Součástí vernisáže expozice byl i křest nové publikace s názvem Z historie drátěných těžních lan / Zur Geschichte des Drathseils  vydané Märkischer Kreis Altena, SRN v češtině a němčině. Slavnostního zpřístupnění muzejní expozice a křtu publikace o drátěných těžních lanech se zúčastnil mimo jiné i poslanec Parlamentu ČR Ing. Václav Zemek, zástupci zřizovatele muzea – Středočeského kraje, vedení města, reprezentanti hornických spolků a také ředitel o.z. Správa uranových ložisek s.p. DIAMO Ing. Václav Plojhar.
 • Dne 16. července 2015 hostilo Hornické muzeum Příbram účastníky mezinárodní studentské konference geofyziků s názvem International Geosciences Student Conference pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Českou asociací geofyziků,  pod garancí Ústavu geoniky Akademie věd ČR. Třicítku mladých geofyziků a mineralogů ze všech koutů světa přivítal ředitel hornického muzea Josef Velfl a seznámil je s historií zdejšího hornictví a činností muzea. Poté se již studenti vydali na prohlídku jednotlivých areálů a expozic . Nejvíce obdivovali unikátní vzorek stříbra, jediný tohoto typu a velikosti vystavený v našich muzeích. Vyzkoušeli si též jízdu úpadnicí po skluzavce k vodnímu kolu dolu Drkolnov, svezli se důlním vláčkem v Prokopské štole a zavítali rovněž do expozice o uranovém hornictví v Památníku Vojna.
 • Dne 15. 10. 2015 přivítal Památník Vojna Lešetice zástupce s. p. DIAMO v čele s ředitelem o. z. Správy uranových ložisek Ing. Václavem Plojharem, a také emeritního děkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc. Hosté se s ředitelem muzea PaedDr. Josefem Velflem sešli nad expozicí uranového hornictví, na níž se podíleli jako partneři, a která byla Památkovou komorou oceněna Českým permonem a Českým báňským úřadem medailí za péči o tradici příbramského hornictví.
 • Dne 21. října 2015 byla v lesoparku Litavka slavnostně otevřena naučná stezka s dvanácti zastaveními, která na tento internetový projekt navázala; u této příležitosti zde byl také vyhlášen nový památný strom – lípa Charlotty Masarykové. Na obsahu informačních panelů se velkou měrou podíleli pracovníci Hornického muzea Příbram – jmenovitě Mgr. David Fischer, RNDr. Rudolf Hlaváček, Ing. Milan Karda, Mgr. Rastislav Korený – kteří zde představili výsledky výzkumu historie hornictví, archeologie, zoologie a botaniky.
 • Dne 23. října 2015 přivítalo muzeum účastníky konference Evropská cesta industriálního dědictví (European Route of Industrial Heritage), zastupující přední technická muzea z třinácti evropských zemí. Muzeum se do programu konference zapojilo také referátem ředitele muzea a historika Josefa Velfla, který se věnoval projektu Školní rok v hornickém muzeu Příbram. Po přednesení příspěvků v areálu Pivovarského muzea v Plzni, zabývajících se hledáním nových cest zprostředkování industriálního dědictví odborné i laické veřejnosti, účastníci navštívili významné destinace spjaté s prezentací technických památek – Národní technické muzeum Praha, Muzeum Stará Čistírna a také Hornické muzeum Příbram, kde obdivovali jedinečnou atmosféru Ševčinského, Anenského a Vojtěšského dolu. 
 • Hornické muzeum Příbram bylo agenturou CzechTourism vybráno mezi nejatraktivnější turistické cíle, které byly zařazeny do soutěže Destinacze 2015. Na základě hlasování veřejnosti se stalo třetí nejoblíbenější destinací v rámci kategorie Po Česku za tradicemi. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo dne 12. listopadu 2015 na Fóru cestovního ruchu v Plzni, kde si pomyslnou bronzovou medaili převzal ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl. 
 • Od roku 2007 Hornické muzeum Příbram každoročně vítá více než 100 000 platících návštěvníků a závěr roku 2015 nebyl výjimkou. Dne 10. prosince 2015 se oním stotisícím návštěvníkem stal žák 1. ZŠ Sedlčany Filip Fajfrlík, který památeční vstupenku a dárkový balíček převzal z rukou radního pro oblast kultury a památkové péče Ing. Zdeňka Štefka. U tohoto slavnostního okamžiku byli vedle představitelů muzea v čele s ředitelem PaedDr. Josefem Velflem také náměstek ředitele SUL, o. z., DIAMO, s. p. Ing. Ladislav Hešnaur a místostarosta města Sedlčany Ing. Miroslav Hölzel. Zpěvem havířských písní atmosféru zpříjemnili členové Cechu příbramských horníků a hutníků. 
 • Dne 17. 3. 2016 v hotelu Don Giovanni v Praze při příležitosti 70 let uranového průmyslu převzal ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl z rukou ředitele státního podniku DIAMO Ing. Tomáše Rychtaříka zlatou pamětní medaili za dlouholetou spolupráci.
 • V sobotu 14. 5. 2016 se uskutečnila připomínka bitvy u Slivice – poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. Úvodní projev přednesl brigádní generál Ing. Štefan Muránský, o historických událostech pohovořil ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl. Pozvání mj. přijali armádní generál Jiří Šedivý nebo náčelník štábu 13. dělostřeleckého pluku Jince podplukovník Ing. Jan Cívka. Akci přihlíželo okolo 4500 návštěvníků. 
 • Do Hornického muzea Příbram zavítalo dne 21. 5. 2016 při příležitosti Muzejní noci a koncertu sborů Arytmie Praha a Gambale v komoře vodního kola dolu Drkolnov asi 1000 návštěvníků.
 • Od 23. 5. do 28. 5. se konala oblíbená akce Dny s permoníky, na kterou si našlo cestu okolo 2000 návštěvníků.
 • Ve dnech 10. 6.–12. 6. 2016 proběhly velké oslavy 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami a rovněž 16. evropský den horníků a hutníků a 20. setkání hornických měst a obcí ČR. Městem prošly velkolepé průvody horníků a hutníků z celé Evropy – třetí z nich se v sobotu 11. 6. vydal Březovými Horami k  dolu Anna, kde bylo čestnými hosty, mezi nimiž nechyběl prezident Sdružení evropských hornických a hutnických spolků Arno Jäger, ministr financí Andrej Babiš, senátor Jiří Burian či starosta města Jindřich Vařeka, slavnostně otevřeno kulturně vzdělávací centrum. V tomto původně průmyslovém objektu, nyní adaptovaném pro účely přednášek a interaktivních programů pro děti, mohli návštěvníci zhlédnout výstavu kovových objektů uměleckého kováře Michaela Šimka a fotografií historického podzemí Miroslava Zelenky. Venkovní prostranství areálu dolu Anna se proměnilo ve středověkou vesnici s ukázkou řemesel a rýžováním zlata. V cáchovně dolu Vojtěch byla rovněž zpřístupněna výstava Zmizelá Příbram. Během víkendu si do muzea našlo cestu okolo 4000 návštěvníků.  
 • Dne 3. 7. 2016 se konal již 27. ročník hornické Prokopské pouti. Při této příležitosti byla veřejnosti zpřístupněna nová trasa, která navazuje na trasu Wasserlauf a vede kolem Jánského dolu na náraziště 1. patra dolu Prokop. V cáchovně dolu Vojtěch byl rovněž slavnostně představen mimořádný objev nového minerálu nazvaného příbramit, který učinil geolog Hornického muzea Příbram Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.
 • Dne 6. 9. 2016 navštívili Památník Vojna Lešetice, který je pobočkou Hornického muzea Příbram zřizovaného Středočeským krajem,  zástupci Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR v čele s místopředsedou tohoto výboru Ing. Jiřím Burianem. V delegaci senátorů byla rovněž radní Středočeského kraje Emilie Třísková, Jaroslav Kubera a Mgr. Miroslav Nenutil. Do Památníku Vojna zavítali s cílem seznámit se s expozicemi mapujícími události po roce 1948 i okupaci Československa v roce 1968. Zajímali se rovněž o provoz této pobočky příbramského muzea. Jednotlivými expozicemi je provedl ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl spolu s vedoucím památníku Mgr. Václavem Trantinou. Skupina senátorů ocenila kvalitu zpracování dané tématiky prostřednictvím výstavnických celků a důležitost uchovávat tyto doklady neslavné minulosti naší země jako varovné memento i pro příští generace.  
 • V sobotu 13. 5. 2017 se uskutečnila připomínka bitvy u Slivice – poslední bojové události druhé světové války v Evropě roku 1945. O historických událostech pohovořil ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl. Pozvání přijali senátor Ing. Jiří Burian, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR genpor. Ing. František Maleninský a armádní generál Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR. Akci přihlíželo okolo 6000 návštěvníků. 
 • Mgr. Daniel Marek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče, navštívil v pondělí 22. 5. 2017 Hornické muzeum Příbram. Ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl ho provedl areály Ševčinského dolu, dolů Anna, Vojtěch a Drkolnov, dále pak Památníkem Vojna Lešetice, pobočkou muzea. V areálu šachty 11A na Bytízu se za přítomnosti ředitele SUL, o. z., DIAMO, s. p. Ing. Zbyňka Skály jednalo o možnostech budoucího využití této historické uranové šachty, která se významným způsobem zapsala do našich i mezinárodních dějin uranového hornictví, a o níž se uvažuje jako o další z poboček Hornického muzea Příbram.
 • V neděli 2. 7. 2017 uskutečnil již 28. ročník historické hornické Prokopské pouti v Příbrami. V letošním roce uplynulo 120 let od povýšení Březových Hor (nyní součást Příbrami) na královské horní město císařem Františkem Josefem I. Tomu byl také věnován doprovodný program. Rovněž byla slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších dolů, a to 110 m dlouhá Ševčinská dopravní štola.
  Této události se vedle představitelů muzea v čele s ředitelem PaedDr. Josefem Velflem zúčastnili náměstek ředitele SUL, o. z., DIAMO, s. p. Ing. Ladislav Hešnaur, poslanec Parlamentu ČR Ing. Václav Zemek, radní Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek, starosta města Příbram Ing. Jindřich Vařeka, místostarostka Mgr. Alena Ženíšková a rovněž zástupci Spolku Prokop Příbram a Cechu příbramských horníků a hutníků a dalších spolků. Na letošní Prokopskou pouť zavítalo do Hornického muzea Příbram okolo 4000 návštěvníků.
 • Dne 9. 8. 2017 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram – Památník Vojna statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Vít Rakušan v doprovodu místostarosty města Příbram Mgr. Václava Švendy. Expozicemi muzea je provedl ředitel PaedDr. Josef Velfl spolu s vedoucím Památníku Vojna Mgr. Václavem Trantinou. Náměstek hejtmanky, který má na starosti kromě bezpečnosti též problematiku cestovního ruchu ve Středočeském kraji, ocenil význam tohoto kulturního pracoviště zejména ve vztahu k prezentaci nejnovějších dějin žákům a studentům našich škol, jakož i široké veřejnosti.
 • Ve dnech 21. 8.–25. 8. 2017 proběhl v Hornickém muzeu Příbram historicky první příměstský tábor. Ten byl pojat jako školení malých badatelů; děti si tak vyzkoušely techniky výzkumu v oblasti geologie, archeologie, zoologie a konzervátorství, prohlédly si rozsáhlé podzemí a samozřejmě nemohla chybět ani jízda důlním vláčkem. 
 • U příležitosti státního svátku – Dne boje za svobodu a demokracii byl dne 17. listopadu 2017 Památník Vojna Lešetice, pobočka Hornického muzea Příbram, již tradičně otevřen široké veřejnosti.  Ve 14 hodin proběhlo slavnostní předání symbolických vstupenek určených pro žáky příbramských základních a středních škol. Tyto vstupenky zakoupili a muzeu věnovali starosta města Příbram Jindřich Vařeka a David Horák z Cadillac Ranch US za vydraženou publikaci, kterou napsal na počest slavné americké dálnice Route 66. Následovalo vystoupení představitelky Konfederace politických vězňů Libuše Musilové a prezentace kovové plastiky s názvem Zoufalství od Vladimíra Palečka, kterou tento umělec věnoval svému dědovi, bývalému politickému vězni Vasilu Kosťovi. Ten byl odsouzen na doživotí a část svého dlouholetého žaláře strávil právě ve vězeňském zařízení Vojna. Ve večerních hodinách byla odehrána tematická divadelní představení v rámci Festivalu Divadla Dagmar, který pořádalo Malé svatohohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou.
 • Dne 12. prosince 2017 převzal ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl z rukou ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka a předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky resortní medaili Jiřího Agricoly za zásluhy o rozvoj českého hornictví.
 • Dne 13. 12. 2017 Hornické muzeum Příbram již pojedenácté přivítalo 100 000. návštěvníka, kterým se stala žákyně ZŠ Ořech. Při slavnostním předávání jubilejní vstupenky a dárkových balíčků v cáchovně dolu Anna byli vedle představitelů muzea v čele s ředitelem Josefem Velflem také starosta města Příbram Jindřich Vařeka, zastupující tradičního partnera muzea, za zřizovatele, Středočeský kraj, radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička a předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zdeněk Štefek, dále pak ředitel o. z.  Správy uranových ložisek s. p. DIAMO Zbyněk Skála, reprezentující organizaci, s níž muzeum dlouhodobě spolupracuje při záchraně a následném využití technických památek.
 • V sobotu 12. 5. 2018 se odehrál již 19. ročník připomínkové akce v areálu Památníku Vítězství na Slivici u Milína na Příbramsku, v místech, které bylo před 73 lety dějištěm poslední bitvy 2. světové války v Evropě. Právě zde dne 12. 5. 1945 padly poslední výstřely tohoto válečného požáru. Na přípravách celodenní akce a dalším doprovodném programu se každoročně podílí Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, Armáda ČR, Obec Milín, Město Příbram, kluby vojenské historie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a Český svaz bojovníků za svobodu. Na zájemce o válečnou historii a vojenství čekaly statické i dynamické ukázky techniky a výzbroje Armády ČR, klubů vojenské historie a rovněž prezentace Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Policie ČR. Nedílnou součástí programu byl pietní akt zahájený fanfárami Souboru svatohorských trubačů, při němž zástupci organizátorů spolu s dosud žijícími veterány války vzdali hold padlým. Pozvání přijali ústavní činitelé, generalita Armády ČR a také reprezentace Středočeského kraje zastoupená Mgr. Karlem Horčičkou, radním pro oblast kultury a památkové péče. O dějinných událostech pohovořil historik a ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl, který je zároveň autorem scénáře historické ukázky bojů předvedených ve více než hodinovém ději po pietním aktu, kdy se celý areál proměnil v bojiště z doby 2. světové války. Diváci mohli obdivovat několik desítek historických válečných strojů a stovku účinkujících z řad členů klubů vojenské historie z celé České republiky. Poté následovalo vystoupení příslušníků 13. dělostřeleckého pluku Jince s nejnovější výzbrojí, středočeských hasičů a také policistů. Akci přihlíželo 5000 návštěvníků a byla rovněž v popředí zájmu médií, včetně rozhlasových a televizních štábů.
 • Ve dnech 26. 5. – 27. 5. 2018 se v kulturně vzdělávacím centru Hornického muzea Příbram uskutečnil 6. ročník mezioborové konference České podzemí, kterou pořádala CMA – společnost pro výzkum historického podzemí ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, Speleologickým klubem Praha a agenturou CzechTourism, záštitu nad akcí převzal rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. Na konferenci, které se zúčastnili odborníci z celé České republiky, zazněly příspěvky věnované zejména záchraně a následnému zpřístupnění montánních památek. Po ukončení konferenčního programu využili účastníci možnosti navštívit Muzejní noc v areálu dolu Anna, geolog Hornického muzea Příbram je rovněž s odborným výkladem provedl historickým podzemím, a to po trasách Jánský důl a Wasserlauf. S průběhem této události včetně doprovodného programu byli organizátoři, přednášející i posluchači velmi spokojeni a je nastíněna možnost další spolupráce.
 • Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se v Památníku Vojna Lešetice uskutečnil komponovaný program při příležitosti Dne památky obětí komunismu, který byl symbolicky vyhlášen k uctění odkazu významné osobnosti moderní čs. historie JUDr. Milady Horákové, odsouzené komunistickou justicí ve vykonstruovaném monstrprocesu za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti, vykonaném dne 27. června 1950. Program byl zahájen přivítáním čestných hostů a projevy, následně herec Martin Dejdar přednesl dopis politického vězně. Po položení věnců za doprovodu fanfár Souboru svatohorských trubačů žáci základních a středních škol prezentovali své projekty na téma „Oběti totalitních režimů“ (audiovizuální, dokumentační, literární, výtvarné, dramatické atd.). Výsledky žákovských projektů byly oceněny zástupci Středočeského kraje. V odpoledních hodinách se areálem Památníku Vojna rozezněly tóny písní Karla Kryla v podání skupiny PCHS, poté se sloužila polní mše za oběti nesvobody.
 • Dne 8. 7. byla při příležitosti 29. historické hornické Prokopské pouti slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších dolů, a to Ševčinská dopravní štola s možností jízdy důlním vláčkem. Kromě toho byl připraven doprovodný program věnovaný 100. výročí vzniku Československa.
 • Dne 19. 12. 2018 Hornické muzeum Příbram již podvanácté přivítalo 100 000. návštěvníka, kterým se stala žákyně 1 třídy ze ZŠ Kolovraty. Při slavnostním předávání jubilejní vstupenky a dárkových balíčků v cáchovně dolu Anna byli vedle představitelů muzea v čele s ředitelem Josefem Velflem také místostarosta města Příbram Martin Buršík, zastupující tradičního partnera muzea, za zřizovatele, Středočeský kraj,  předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zdeněk Štefek, dále pak ředitel o. z.  Správy uranových ložisek s. p. DIAMO Zbyněk Skála, reprezentující organizaci, s níž muzeum dlouhodobě spolupracuje při záchraně a následném využití technických památek.
 • V sobotu 11. 5. 2019 se odehrál již 20. ročník připomínkové akce v areálu Památníku Vítězství na Slivici u Milína na Příbramsku, v místech, které bylo před 74 lety dějištěm poslední bitvy 2. světové války v Evropě. Právě zde dne 12. 5. 1945 padly poslední výstřely tohoto válečného požáru. Na zájemce o válečnou historii a vojenství čekaly statické i dynamické ukázky techniky a výzbroje Armády ČR, klubů vojenské historie a rovněž prezentace Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Policie ČR. Nedílnou součástí programu byl pietní akt zahájený fanfárami Souboru svatohorských trubačů. Pozvání přijali ústavní činitelé, generalita Armády ČR a také reprezentace Středočeského kraje. O dějinných událostech pohovořil historik a ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl, který je zároveň autorem scénáře historické ukázky bojů předvedených ve více než hodinovém ději po pietním aktu, kdy se celý areál proměnil v bojiště z doby 2. světové války. Diváci mohli obdivovat několik desítek historických válečných strojů a stovku účinkujících z řad členů klubů vojenské historie z celé České republiky. Poté následovalo vystoupení příslušníků 13. dělostřeleckého pluku Jince a Policie ČR. Akci přihlíželo více než 5000 návštěvníků.
 • Dne 26. 6. 2019 navštívil Památník Vojna Lešetice, pobočku Hornického muzea Příbram, velvyslanec Spojených států amerických Stephen B. King. Touto návštěvou navázal na tradici návštěv amerických velvyslanců, kteří sem po zpřístupnění Památníku Vojna veřejnosti v roce 2005 pravidelně míří.
 • Ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2019 se v kulturně vzdělávacím centru Hornického muzea Příbram v areálu dolu Anna uskutečnila česko-německá konference nazvaná „Výměna zkušeností v péči o hornické památky a možnosti spolupráce“. Zúčastnilo se jí 28 českých a 12 německých zástupců hornických muzeí a spolků z obou zemí a také řada čestných hostů.
 • Dne 25. 9. 2019 zavítali do Hornického muzea Příbram Per Halvorsen a Bjorn Kjetil Westum s doprovodem, reprezentanti norské instituce s názvem Fjellugla Kompetanse A S, působící jako dozorčí a poradní orgán ve vztahu k českým zájemcům o čerpání finančních dotací z tzv. Norských fondů při obnově památek. Norští hosté se chtěli informovat o zkušenostech českých provozovatelů památek s využíváním tohoto nemovitého kulturního dědictví. V rámci návštěvy ČR si vybrali exkurzi do nově zrekonstruovaného Národního muzea v Praze a také do Hornického muzea v Příbrami, kde jim byl průvodcem ředitel Josef Velfl. Po této návštěvě byli nadšeni úrovní péče o naše technické památky a obdivovali kvalitu prezentace báňské historie.
 • Ve čtvrtek 17. 10. 2019 byla v Hornickém muzeu Příbram slavnostně pokřtěna kniha Podzemní památky středních Čech od Václava Cílka, Martina Majera, Lukáše Falteiska a kolektivu, kterou vydalo za finanční podpory Středočeského kraje vydavatelství DOKOŘÁN. Knihu švancarou pokřtila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Této slavnostní události se zúčastnili také další zástupci Středočeského kraje, zřizovatele Hornického muzea Příbram, a to radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Josef Keřka. Nemohli chybět ani zástupci vydavatelství DOKOŘÁN a reprezentanti partnerů muzea a místních hornických spolků.
 • Dne 30. 9. a 22. 10. 2019 navštívily Hornické muzeum Příbram skupiny asijských, afrických a jihoamerických  geologů, mineralogů, fyziků a dalších odborníků v oblasti těžby uranu, kteří  zúčastnili kurzu pořádaného státním podnikem DIAMO.
 • Od roku 2007 Hornické muzeum Příbram každoročně vítá více než 100 000 platících návštěvníků a ani letošek nebyl výjimkou. Ve středu 20. 11. 2019 se oním jubilantem stal student 1. AC Obchodní akademie a VOŠ Příbram Matyáš Čedík. Při slavnostním předávání v cáchovně dolu Anna byli vedle představitelů muzea v čele s ředitelem Josefem Velflem také starosta města Příbram Jan Konvalinka zastupující tradičního partnera muzea, za zřizovatele, Středočeský kraj, předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zdeněk Štefek, a dále pak zástupci příbramských hornických spolků.