Muzeum
  - Historie   »   Významné události od r. 2020

  • Ve dnech 15. 9. – 17. 9. 2020 se v kulturně vzdělávacím centru Hornického muzea Příbram v areálu dolu Anna uskutečnila mezinárodní konference České národopisné společnosti nazvaná „Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti“. Zúčastnili se jí odborníci z Etnologického ústavu Akademie věd, Národního muzea, Karlovy univerzity, Západočeské univerzity v Plzni, Masarykovy univerzity v Brně či Univerzity Palackého v Olomouci, na dálku své příspěvky přednesli etnografové ze Slovenska.
  • Dne 17. 11. 2020 se uskutečnil v Památníku Vojna pietní akt za účasti hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, náměstka hejtmanky Mgr. Martina Kupky, radního pro oblast kultury a památkové péče Jana Jakoba a dalších radních. Jednalo se o první pracovní cestu těchto politiků po jejich zvolení do funkce v rámci Středočeského kraje.
  • V úterý 11. 5. 2021 se uskutečnil pietní akt v areálu Památníku Vítězství na Slivici u Milína na Příbramsku, v místech, které bylo před 76 lety dějištěm poslední bitvy 2. světové války v Evropě. Pietní akt proběhl za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, senátora Petra Štěpánka a Pavla Nekla, starosty obce Milín, která spravuje Památník Vítězství. O historických událostech pohovořil historik a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Čestnou stráž u památníku drželi členové Klubu vojenské historie Příbram.
  • Dne 10. 8. 2021 zavítali do Příbrami zástupci komitétu mezinárodního International Erbe Symposia, jehož 16. ročník se bude konat v červnu 2023 v Hornickém muzeu Příbram ve spolupráci s Institutem geologie Vídeňské univerzity.
  • Dne 17. 8. 2021 navštívila Hornické muzeum Příbram ředitelka největšího hornického muzea na Slovensku a jednoho z největších v Evropě, Slovenského banského múzea v Banské Štiavnici, Mgr. Zuzana Denková, Ph.D. s žádostí o spolupráci při pořádání mezinárodní konference týkající se 300. výročí využití parních těžních strojů v hornictví. Hornické muzeum Příbram, které má se slovenským muzeem bohatou dlouholetou spolupráci, se stane partnerem při pořádání této akce, chystané na rok 2022. Její součástí budou kromě vědecké konference také publikační výstupy, tematická výstava a online platforma věnovaná danému tématu.
  • Dne 18. 8. 2021 byla PhDr. Lubomíru Procházkovi, CSc., vedoucímu Skanzenu Vysoký Chlumec, pobočky Hornického muzea Příbram, udělena prezidentem republiky Ing. Milošem Zemanem cena architekta Josipa Plečnika za celoživotní přínos v ochraně a rozvoji kulturního dědictví našeho venkova. Návrh v roce 2020 předložil odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje a byl schválen hejtmankou kraje. Cena, kterou uděluje kancelář prezidenta republiky spolu s Kotěrovým centrem architektury, byla předána v Tereziánském křídle Pražského hradu.
  • Dne 26. 8. 2021 navštívila Hornické muzeum Příbram známá česká herečka Jana Boušková, jejíž otec, děda a praděda studovali v Příbrami na Báňském učilišti. Před dvěma měsíci muzeu věnovala historickou slavnostní uniformu, která patřila jejímu otci, báňskému inženýrovi Janu Bouškovi. Nyní muzeu darovala otcův pracovní oděv, studijní výkaz z dob jeho působení na Vysoké škole báňské, pracovní knížku a další předměty, které obohatí sbírku Hornického muzea Příbram.