Muzeum
  - Kontakty   »   Organizační uspořádání

1. Muzeum, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, je členěno na pracoviště, oddělení a pobočky.

2. Jednotlivá pracoviště se od sebe liší specifickým zaměřením a charakterem vykonávané práce.

3. Oddělení je pracoviště personálně obsazené nejméně třemi zaměstnanci, v čele s vedoucím oddělení, zabývající se specializovanou pracovní činností danou charakterem oddělení.

4. Pobočka je detašované pracoviště muzea, personálně obsazené nejméně třemi zaměstnanci, v čele s vedoucím pobočky, zabývající se specializovanou pracovní činností danou charakterem pobočky. Toto pracoviště se nachází geograficky mimo sídlo muzea, s muzeem však tvoří organizační jednotku.

5. Základní organizační struktura Hornického muzea Příbram, p. o., se sídlem: Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory, IČO: 00360121