Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Památky Příbrami v obrazech

VYPRODÁNO

  

 • autor: Velfl Josef
 • titul: Památky Příbrami v obrazech
 • vydal: Městský úřad Příbram
 • rok vydání: 2016
 • vydání: druhé
 • ISBN: 978-80-260-2011-0
 • tisk: Tiskárna Kavka, s.r.o.
 • vazba: Tiskárna Periskop Příbram, s.r.o.
 • náklad: 1000 ks
 • formát: A4
 • vazba: pevná
 • počet stran: 203
 • cena: 360 Kč

 

 

 

Anotace:

Publikace, kterou autor zpracovával deset let, obsahuje podrobný soupis nemovitých i movitých památek Příbrami v časovém intervalu od pravěku až po současnost. Texty v češtině, angličtině a němčině doplňuje přes 300 vyobrazení.

Kniha historika a ředitele Hornického muzea Příbram Josefa Velfla vznikala na základě detailního zpracování poměrně rozsáhlé pramenné základny. Ještě nikdy v historii Příbrami nebyly tak podrobně zmapovány zdejší umělecké a historické památky. Poslední podobná publikace spatřila světlo světa v roce 1901. Tehdy na prahu 20. století vyšla nákladem Archeologické komise pro vědy, slovesnost a umění při České akademii císaře Františka Josefa práce s názvem "Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Příbramském" z pera Dr. Antonína Podlahy. Od té doby obdobný tisk scházel.

Není to jen Svatá Hora, čím se může Příbram pochlubit. Jsou tu i jiné pozoruhodné církevní objekty, včetně kostelů. Vedle nich Zámeček - Ernestinum a další stavby dokumentující dlouhou a slavnou historii města. Unikátní industriální architektura šachetních budov, tajuplné podzemí historických dolů a vůbec vše spojené s hornickou a hutnickou minulostí. Tyto památky připomínají, jaké bohatství se ukrývalo v hlubinách a jak těžce a tvrdě museli naši předkové o tyto poklady bojovat. V Příbrami stojí za shlédnutí i honosná stavba radnice, reprezentativní budovy v Jiráskových sadech, sokolovna a mnoho dalších cenných a významných domů. Jsou tu i novější objekty, které byly zcela nedávno prohlášeny památkami, například Kulturní dům, dílo architekta Václava Hilského. Vyprávět o historii, životech a skutcích našich předků umí i obrazy, sochy, pamětní desky, náhrobky na hřbitovech a spousta dalších movitých i nemovitých památek. Všechna tato díla jsou popsána a dokumentována v knize "Památky Příbrami v obrazech".