Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko I/1994

 

 

 • titul: Podbrdsko, svazek I - 1994
 • podtitul: Sborník Státního okresního archivu v Příbrami
 • vydal: Okresní úřad Příbram pro Státní okresní archiv v Příbrami, jako dotisk v nákladu 300 ks, 1997
 • rok vydání: 1994
 • vydání: první
 • tisk: Septim tisk, spol. s r. o. Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 101
 • cena: 60 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Daňkovská Drahomíra: Hornické loutkářství na Příbramsku
 • Doležal Daniel: Příbramský městský znak, jeho vznik, vývoj a současná podoba
 • Hofmann Gustav: Železná huť v Obecnici
 • Nováček Karel: K počátkům Březnice
 • Smejtek Lubor: Neznámé doklady zpracování bronzu z Dobříšska
 • Velfl Josef: Causa generál Karel Mareš - Toman
 • Vepřek Vladimír: K počátkům hlaholského hnutí v Příbrami. Založení mužského pěveckého spolku Lumír a první perioda jeho činnosti (1861 - 1868)

 

Zprávy, jubilea, recenze:

 • Daňkovská Drahomíra: Jaroslav Janeček, Historie Nepomuku a Zalán. Vydalo město Rožmitál pod Třemšínem, Příbram 1993, 150 stran, 14 fotografií, 1 mapka, 2 ilustrace
 • Daňkovská Drahomíra: Karel Bazal, Paměti plané růže. Vydal A. Podzimek, Sedlec - Prčice 1993, 187 str., 12 ilustrací
 • Daňkovská Drahomíra: Oldřich Kolbas, Šlechtic nejen rodem. Nakladatelství AVE, Brno 1993, 111 str., fotografická příloha
 • Doležal Daniel: Karel Nováček - Pavel Vařeka: Středověká výroba dehtu a smoly na Příbramsku I a II. Muzejní a vlastivědná práce 30, 1992 s. 13 - 25 a Muzejní a vlastivědná práce 31, 1993 s. 20 - 29
 • Karel Jan: Sochař Václav Šára, K stému výročí jeho narození
 • Šárová Jarmila: Archivář Josef Třešňák (13. 12. 1911 - 14. 3. 1985)
 • Vepřek Vladimír: Jan Karel osmdesátníkem
 • Vepřek Vladimír: Patnáct let bez PhDr. Václava Dražana