Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko II/1995

 

 • titul: Podbrdsko, svazek II / 1995
 • podtitul: Sborník Státního okresního archivu v Příbrami
 • vydal: Okresní úřad v Příbrami pro Státní okresní archiv v Příbram, jako dotisk v nákladu 300 ks, 1997
 • rok vydání: 1995
 • vydání: první
 • tisk: SEPTIM Tisk spol. s r. o.
 • formát: A5
 • počet stran: 207
 • cena: 60 Kč

 

 

 

 

 

Obsah:

 • Beránek Jan: K historii lázského vodního díla
 • Daňkovská Drahomíra: Domácká výroba poutního zboží
 • Kofroň Stanislav: Jak se dříve žilo v Pořešicích na Sedlčansku
 • Majer Jiří: K prvním generacím pedagogů na Báňské akademii v Příbrami
 • Nováček Karel: Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku
 • Úlovec Jiří: Zapomenutá tvrz v Koupi
 • Velfl Josef: Generál Josef Kholl v zrcadle vzpomínek

 

Vzpomínky, jubilea:

 • Čížková Naděžda: Jubilea příbramské veřejné knihovny v roce 1995
 • Karel Jan: Vzpomínka na Bohumila Fidlera
 • Spěváček Václav: Strážce odkazu Jakuba Jana Ryby
 • Velfl Josef: 50. výročí exekuce v Brandenburgu
 • Velfl Josef: Vzpomínka na Dr. Bohumila Křepelku
 • Vepřek Vladimír: Ohlédnutí za spisovatelem Q. M. Vyskočilem

 

Zprávy:

 • Beránek Jan: Konec 2. světové války na Příbramsku
 • Bílá Marie: Městské muzeum v Březnici, činnost po roce 1993
 • Mathauser Václav: Dvacet let rekonstrukce příbramského Zámečku

 

Recenze:

 • Barešová Jana: Památky středních Čech
 • Beránek Jan: Daniel Doležal, Josef Velfl, Toulky Příbramskem, 1994
 • Cironis Petros: Autorská poznámka k recensi Mgr. D. Doležala
 • Doležal Daniel: Petros Cironis, Historie města Rokycan, I. díl - Rokycany od 10. století do třicetileté války, Rokycany 1993
 • Kofroň Stanislav: Marie Dědová, Bejvávalo. 2. vydání, Sedlčany 1993
 • Vepřek Vladimír: 600 historických let Obecnice, zpracoval Zdeněk Tesařík, Obecnice 1994