Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko III/1996

  

 

 • titul: Podbrdsko, svazek III - 1996
 • podtitul: Sborník Státního okresního archivu v Příbrami
 • vydal: Okresní úřad Příbram pro Státní okresní archiv v Příbrami
 • rok vydání: 1996
 • vydání: první
 • náklad: 500 výtisků
 • tisk: Septim tisk s.r.o. Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 164
 • cena: 60 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Beránek Jan: Činnost Okresního akčního výboru Národní fronty v Příbrami
 • Doležal Daniel: Pečeti rožmitálských měšťanů v 17. a 18. století
 • Hazlbauer Zdeněk: Historické kamnové kachle na zámku v Zalužanech
 • Hofmann Gustav: Příbram a Příbramsko očima cestovatele r. 1824
 • Králová Jindřiška: Cvočkařství na Rožmitálsku I.
 • Úlovec Jiří: Zámek v Příčovech

 

Materiály:

 • Hoyer Ivan: O mužských potomcích Jakuba Jana Ryby
 • Mathauser Václav: Vzácné mědirytiny na Svaté Hoře
 • Tywoniak Jiří: K historii Červeného Hrádku u Sedlčan

 

Jubilea, vzpomínky:

 • Beránek Jan: Univ. prof. Dr. Otto Urban
 • Šárová Jarmila: Životní jubileum prof. Václava Mathausera
 • Velfl Josef: Odešel navždy PhDr. Jiří Tywoniak
 • Vepřek Vladimír: Ohlédnutí za legendou příbramské kultury (prof. Jan Karel)

 

Zprávy:

 • Brožovský František: Sbor a církev československá husitská
 • Hoyer Ivan: Osudy rožmitálského muzea
 • Páv Jiří, Pávová Miluše: Ohlédnutí za 700. výročím města Sedlčan
 • Vais František: K oslavám 125. výročí Gymnazia v Příbrami
 • Velfl Josef: Parní těžní stroj dolu Anna zpřístupněn veřejnosti na Březových Horách

 

Recenze:

 • Beránek Jan: Jan Čáka, Zmizelá Vltava, Beroun 1996
 • Beránek Jan: Středočeský sborník historický
 • Beránek Jan: Z historie Čenkova, Čenkov 1994
 • Doležal Daniel: Reinhard Haller, Einmal im Leben auf den Heiligen Berg... (Bayerische Wallfahrten nach Böhmen), Grafenau 1995
 • Vepřek Vladimír: Jiří Berkovec, Jakub Jan Ryba, Praha 1995