Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko IV/1997

 

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek IV - 1997
 • podtitul: Sborník Státního okresního archivu v Příbrami
 • vydal: Okresní úřad Příbram pro Státní okresní archiv v Příbrami
 • rok vydání: 1997
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: Septim tisk s. r. o. Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 213
 • cena: 60 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Beránek Jan: Místní akční výbor v Příbrami a Sokol
 • Holubová Markéta: Svatohorská knihovna
 • Králová Jindřiška: Cvočkařství na Rožmitálsku (2. část)
 • Majer Jiří: Přínos Augusta Beera (1815 - 1879) k hlubinnému průzkumu nerostných ložisek
 • Petříčková Jitka: Rozbor osteologického materiálu ze Žebráku
 • Úlovec Jiří: Zaniklé panské sídlo v Úlehli
 • Valenta Vladimír: Po stopách uranového hornictví na Příbramsku
 • Vařeka Pavel: Archeologický výzkum v Žebráku (okres Beroun)

 

Materiály:

 • Kain Martin: Karel Hojden
 • Korený Rastislav: Kniha pamětní pro Plíškovice a nejbližší okolí, kterou založil František Václav Košta Leta Páně 1925
 • Mathauser Václav: 200 let bavorských poutí na Svatou Horu
 • Nováček Karel: Nádoba z mincovního nálezu v Kolvíně
 • Vurm Karel: Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami

 

Jubilea, vzpomínky:

 • Páv Jiří: Za Vlastimilem Kundrlíkem
 • Velfl Josef: Významné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.

 

Zprávy:

 • Barešová Jana: Soupis periodik okresu Příbram uložených ve Státním okresním archivu Příbram (I. část)
 • Majer Jiří: Muzeum Třetího odboje v Příbrami (1992 - 1997)
 • Pinc Pavel: Muzeum v Dobříši
 • Velfl Josef: Nové expozice Okresního muzea Příbram
 • Šárová Jarmila: Státní okresní archiv Příbram

 

Recenze:

 • Beránek Jan: Publikace k příležitosti otevření nové soudní budovy. Vydal Okresní soud v Příbrami 1996, 48 str.
 • Doležal Daniel: Tomáš Durdík, Jaromír Hořec, Karel Sklenář, Dějiny Kamýka nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou 1996;
 • Jiří Vostarek, Milín, městečko na zlaté stezce, Milín 1996
 • Daňkovská Drahomíra: Reinhard Pasáček: Strašidelné pověsti města Příbramě, Rosice 1995