Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko, svazek X - 2003

 

 

 • titul: Podbrdsko, svazek X - 2003
 • vydal: SOA v Praze - Státní okresní archiv v Příbrami a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2003
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 80-902821-7-2 (Hornické muzeum Příbram)
 • ISBN 80-86772-01-2 (SOA Praha)
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: Septim tisk, s. r. o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 316
 • cena: 95 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Debnar Alexandr: Radkovcové z Mirovic, Genealogická, heraldická a sfragistická poznámka k nejstarším dějinám rodu
 • Dohnal Martin, Korený Rastislav: Archeologický výzkum v prostoru bývalého hradního příkopu v Rožmitále pod Třemšínem v roce 2001
 • Havlátová Monika: Každodennost na Živnostenské škole pokračovací v Rožmitále pod Třemšínem
 • Koucký Karel: Pojetí generálních cechovních nařízení z 1. poloviny 18. století v cechovním prostředí na Sedlčansku
 • Majer Jiří: K ekonomicko - technickému profilu příbramského rudního revíru v letech 1890 - 1979
 • Majer Jiří: Na okraj návštěvy T. G. Masaryka v Příbrami roku 1920 a jeho politických zásad
 • Mosler Tomáš: Agenda okresního církevního tajemníka v Příbrami v letech 1949 - 1953
 • Procházka Lubomír: Zaměřovací akce České akademie věd a umění a dokumentace lidové architektury na okresech Příbram a Benešov
 • Šamata Jan: Rozbor osteologického materiálu ze zámku v Rožmitále pod Třemšínem
 • Velfl Josef: Průkopníci moderní architektury v Čechách a jejich odkaz Příbrami

Nekrolog:

 • Velfl Josef: Odešla navždy PhDr. Drahomíra Daňkovská


Materiály:

 • Duchoň Pavel: Znaky udělené obcím okresu Příbram v letech 1990 - 2000
 • Kopeček Josef: Dodatek k článku Karel Škréta na Svaté Hoře
 • Procházka Lubomír: Kronika obce Buková u Rožmitálu pod Třemšínem (odraz lidové hmotné kultury Podbrdska v obecní kronice)
 • Velfl Josef: 190 let od zaražení Ševčinského dolu
 • Poustka Roman, Jakubcová Libuše: O hraničních znacích nejen na rozhraní bývalých panství ve VVP Brdy Jince


Zprávy:

 • Korený Rastislav: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea v Příbrami od 1. 4. 2001 do 15. 3 2003
 • Páv Jiří: Otevření muzea v Sedlčanech
 • Veslý Václav: Devadesát let skautingu v Příbrami


Jubilea, výročí:

 • Beránek Jan: Za Karlem Slancem
 • Veselý Václav: K stému výročí narození RNDr. Jana Otakara Martinovského, zakladatele katolického skautingu v Příbrami


Diskuse:

 • Beránek Jan: Peter Urbanitsch, Hannes Stekl (Hg), Klein-stadtbürgertum in der Habsburgermonarchie 1862 - 1914, Böhlau Verlag Wien-KölnWiemar 2000, 516 s.
 • Majer Jiří: Poznámka ke stati Jiřího Majera: Vězeňský tábor Vojna (1951 - 1961) ve svědectví politických vězňů


Anotace, recenze:

 • Doležal Daniel
  • Jan Čáka, Kráčím Starou Příbramí, Knihkupectví, galerie, antikvariát Olšanská & Hyšpler, Příbram 1999, 83 s.
  • Jan Čáka, Zmizelá Příbram starou flexaretou, Knihkupectví, galerie, antikvariát Olšanská & Hyšpler, Příbram 2002, 78 s.
 • Korený Rastislav: Anotace nové archeologické literatury
 • Majer Jiří:
  • Josef Velfl a kolektiv, Legionáři z Příbramska, Státní okresní archiv Příbram a Okresní muzeum v Příbrami v řadě Podbrdsko, Miscelanea, 1. číslo. Příbram 2002, 207 s.
  • Petr Morávek, Jiří Litochleb, Jílovské zlaté doly, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Jílové 2002, 187 s.
  • Václav Trantina a kolektiv, Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (1945 až současnost), vyd. Knihovna J. Drdy, Příbram 2001, 305 s.