Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko VII/2000

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek VII - 2000
 • vydal: Státní okresní archiv Příbram a Okresní muzeum Příbram
 • rok vydání: 2000
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: Septim tisk, s. r. o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 307
 • cena: 75 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Barešová Zora, Justin Petr, Zach Jan: Lobkovický soupis poddaných vysokochlumeckého panství z roku 1613 (město Sedlčany)
 • Blažek Václav: Co vypovídají místní jména o historii osídlení příbramského regionu
 • Debnar Alexandr: K neúplné interpretaci královské listiny dokládající historickou těžbu zlata u Nerestců na Písecku
 • Kozlík Jaroslav: Výměnkářská otázka v Čechách v letech 1873 - 1912 na základě poznání výměnku ve vybraných obcích okresu Příbram
 • Majer Jiří: K počátkům báňskoprávního vývoje na Příbramsku
 • Úlovec Jiří: Tvrz a zámek ve Rtišovicích u Milína
 • Valenta Vladimír: Organizační struktura uranového průmyslu v Příbrami
 • Veselý Václav: Z historie skautingu na Příbramsku

 

Materiály:

 • Hejra Alois: Osudy mlýnů ve středním Povltaví
 • Kofroň Stanislav: Jak se mění tvář rodné vesnice
 • Korený Rastislav: Rejkovice a Jince okr. Příbram, Nové nálezy štípané industrie z katastrů obcí
 • Korený Rastislav, Slabina Miloslav, Waldhauser Jiří: "Kauza Plešivec" - nové nálezy depotů v roce 1999
 • Poustka Roman: O letitých stromových velikánech ve VVP Brdy
 • Porcházka Lubomír: Mlýny a mlynáři ve středním Povltaví
 • Slabina Miloslav: Archeologické nálezy z pozůstalosti Milana Nováka z Jinec
 • Struska Vladimír: Byla to zlá doba (vzpomínka na Antonína Stočese)
 • Štefan Jaroslav: Vzpomínka na rok 1968
 • Vurm Karel, Kunický Zdeněk: K počátkům nejstarší stříbrné a olověné hutě na Příbramsku

 

Jubilea a výročí:

 • Trantina Václav: Životní jubileum Ivana Slavíka

 

Zprávy:

 • Procházka Lubomír: Muzeum vesnických staveb ve Vysokém Chlumci a studium lidové architektury středního Povltaví
 • Trantina Václav: Museli jsme čekat?
 • Velfl Josef: Okresní muzeum Příbram zpřístupnilo veřejnosti cáchovnu dolu Anna

 

Anotace a recenze:

 • Korený Rastislav Jan Michálek: Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni. Tématická řada "Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech, sv. 7, 116 stran, 2 mapy, 32 tabulek. Most 1999
 • Krůta Václav: Jiří Majer: Inovační snahy v jáchymovském hornictví 18. a počátku 19. století. Západočeský historický sborník 5, 1999, s. 147 - 168
 • Majer Jiří: Prokop Tomek: Československý uran 1945 - 1989, Praha 1999, 76 s.
 • Procházka Lubomír: Josef Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, nakladatelství Libri 1999, 471 stran, čb. fotografie a kresby v textu, 16 barev. fot. příloh
 • Procházka Lubomír: Lidová architektura a vesnická sídla. Sborníky příspěvků ze seminářů SÚPP v Praze 1994 - 1998. Státní ústav památkové péče Praha a Společnost pro obnovu vesnic a malého města (SOVAMM) Brno 1999, CD-ROM
 • R. K. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 37, 1997, 312 stran, 1 příloha
 • R. K. Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999, 736 stran, kresby a fotografie v textu
 • R. K. Bořivoj Nechvátal: Radomyšl. Raně středověké pohřebiště. Praha 1999, 352 stran, kresby a fotografie v textu
 • R. K. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12, 1999, 144 stran, obrázky v textu
 • R. K. Letecké fotografie. CD-ROM k výstavě "Kolínsko území s archeologickými nálezy", Kolín 1999
 • R. K. Archeologie ve středních Čechách 3/I, 3/II, Praha 1999, 582 stran, obrázky a fotografie v textu
 • R. K. Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník příspěvků ze semináře. Jihlava, 10. 9. 1999. Vydalo Muzeum Vysočiny 1999, 70 stran
 • R. K. Zdeněk Hazlbauer: Krása středověkých kamen. Obraz náboženských ideí v českém uměleckém řemesle. ZVON, Praha 1998, 300 stran, 132 obrázků v textu, 24 barevných a čb. fotografických příloh
 • R. K. Archeologia historica 23, Brno 1998. Sborník příspěvků přednesených na XXIX. celostátní konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky k problematice archeologie středověkých komunikací. Prachatice 6. - 10. října 1997, 528 stran, obrázky a čb. fotografie v textu
 • R. K. Středočeský vlastivědný sborník 17, Roztoky u Prahy 1999, 112 stran, obrázky a fotografie v textu
 • Velemanová Věra: Almanach Divadlo Příbram 1959 - 1999