Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko VIII/2001

 

 

 • titul: Podbrdsko, svazek VIII - 2001
 • vydal: Státní okresní archiv Příbram a Okresní muzeum v Příbrami
 • rok vydání: 2001
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 80-902821-1-3
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: Septim tisk, s. r. o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 223
 • cena: 80 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Bursík Tomáš: K tragickým událostem v Koubalově Lhotě
 • Debnar Alexandr: Několik indicií k možné středověké těžbě zlata v Horosedlech a u dalších vesnic bývalého příbramského panství na dnešním Mirovicku
 • Holubová Markéta: Textové a obrazové zaznamenávání svatohorských zázraků ve světle barokní doby
 • Koucký Karel: Sedlčanský hospodářský spolek 1914 - 1943
 • Majer Jiří: Snahy o střední průmyslové školství v Čechách v první polovině 19. století (Ke 150 letému výročí Horní školy v Příbrami 1851)
 • Moulíková Blanka: Postavení židovského obyvatelstva na Sedlčansku v letech 1918 - 1939
 • Pátková Hana: Lózunka v Březnici na sklonku středověku
 • Úlovec Jiří: Tvrz a zámek v Sudovicích u Nového Knína
 • Velfl Josef: Služba vlasti. Životní osudy npor. četnictva in mem. Vojtěcha Boliny

 

Materiály:

 • Janeček Jaroslav: Inženýr Jan Muzika a jeho zásluhy na stavbě železniční trati Zdice - Protivín

 

Zprávy:

 • Korený Rastislav: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Okresního muzea Příbram (1. 10. 1996 - 31. 3. 2001)
 • Procházka Lubomír: Dokumentace lidového stavitelství středního Povltaví v dokumentační sbírce Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Praze
 • Šárová Jarmila: Státní okresní archiv Příbram má ve svých fondech kulturní památku
 • Trantina Václav: Bedřich Svatoš - osud českého spisovatele ve 20. století
 • Velfl Josef: K rekonstrukci dolu Vojtěch
 • Vondrová Marcela: Sedlčanské muzeum v letech 1945 - 2000

 

Jubilea, výročí:

 • Majer Jiří: Na rozloučenou s PhDr. Vladimírem Struskou (1925 - 2000)
 • Trantina Václav: Profesor Miroslav Korecký devadesátiletý
 • Trantina Václav: Výročí PhDr. Eduarda Tejnila
 • Vepřek Vladimír: Bez Václava Mathausera

 

Anotace, recenze:

 • Beránek Jan: Carl E. Schorske, Vídeň na přelomu století, Barrister & Principal, Brno 2000, 354 s.
 • Beránek Jan: Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách I. (Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, Mladoboleslavsko), Libri 2000, 275 s.
 • Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách II. (Příbramsko a střední Povltaví, Sedlčansko a Voticko, Benešovsko a Vlašimsko, Posázaví, Kutnohorsko, Kolínsko a Nymbursko), Libri 2000, 284 s.
 • Beránek Jan: Luděk Štěpán - Magda Křivanová, Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách, Argo, Praha 2000, 307 s.
 • Beránek Jan: Záslužný čin Státního okresního archivu Rakovník - v roce 2000 vyšlo první číslo Rakovnického historického sborníku
 • Beránek Jan: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy. Agentura Pankrác, Praha 2000, 204 s.
 • Majer Jiří: Jan Beránek: Jince. Dějiny obce. Jince 2000, 136 s.
 • Majer Jiří: Otto Hwaletz: Die österreichische Montanindustrie im 19. und 20. Jahrhundert. Wien 2001, 379 s.
 • Procházka Lubomír: 555 památek lidové architektury České republiky. Kartografie Praha 2000, 184 stran. Textová část: Petr David, Vladimír Soukup, úvod a odborná spolupráce Pavel Bureš
 • Velfl Josef: K recenzím Daniela Doležala a Jiřího Majera