Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XI/2004

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek XI - 2004
 • vydaly: SOA v Praze - Státní okresní archiv v Příbrami a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2004
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 80-902821-8-0 (Hornické muzeum Příbram)
 • ISBN 80-86772-07-1 (SOA Praha)
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: Septim tisk, s. r. o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 268
 • cena: 95 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Stolz Daniel: Drobný záchranný výzkum na štítarském sídlišti u Zdic
 • Debnar Alexandr: Mirovická privilegia
 • Koucký Karel: Rozbor cechovních register ze Sedlčan z 18. století
 • Marešová Marie: Drobné sakrální památky na Rožmitálsku
 • Kozlík Jaroslav: Jan Kout, zapomenutý český kantor a významná osobnost Břenice
 • Hofman Petr: Plukovník pěchoty Viktor Vilém Vlk

Paměti a vzpomínky:

 • Novotná Marie: Vzpomínky na život v obci Žebrakov
 • Bohne Horst: Chata Valdek v Čechách. Můj první pobyt v táboře od května do září 1941

Materiály:

 • Kopeček Josef: Jan Jiří Bendl na Svaté Hoře
 • Kofroň Stanislav: Krásnohorské kraslice
 • Bilina Petr, Procházka Lubomír: Méně známé záběry jezuitských rezidencí v Petrovicích u Sedlčan na starých fotografiích
 • Procházka Lubomír: Oceňovací protokoly - pramen k poznání zástavby vesnic před vznikem Orlické přehrady
 • Vurm Karel, Kunický Zdeněk: Pokračování v tradicích výroby stříbra na Příbramsku

Zprávy:

 • Majer Jiří: Muzejní expozice "Třetí odboj a komunistická perzekuce 1948 - 1968" v Památníku Vojna na Příbramsku
 • Velfl Josef: Hornické muzeum Příbram zpřístupnilo technickou památku mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov
 • Velfl Josef: Důl Vojtěch a vodní štola Anna v Příbrami - Březových Horách zvítězily v národní soutěži muzeí Gloria Musealis
 • Korený Rastislav: Inspirativní výstava v Rakovníku

Jubilea, výročí:

 • Kahuda Jan: Pocta první dámě české diplomatiky
 • Veselý Václav: Josef horký - porůkopník skautingu (1904 - 2004)
 • Trantina Václav: PhDr. Hanuš Jelínek
 • Trantina Václav: Profesor Josef Hrabák, zakládající člen Klubu českých turistů v Příbrami
 • Velfl Josef: Odešel navždy prof. Vladislav Bízek
 • Trantina Václav: Za Eduardem Bejčkem

Anotace, recenze:

 • Korený Rastislav: Anotace nové archeologické literatury (Encyklopedie hradišť v Čecách, Praha, 2003)
 • Doležal Daniel: Miroslav Král, Borotická farnost, její historie a současnost 1253 - 2003, vydala římskokatolická farnost Borotice, 169 stran
 • Majer Jiří: Josef Velfl, Příbram v průběhu staletí. Příbram 2003, 168 s.
 • Procházka Lubomír: Martin Janoška, Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2003, nakladatelství Libri, 179 stran
 • Majer Jiří: Studie o technice v českých zemích, Sv. 1 - 9, Praha 1983 - 2003, Národní technické muzeum
 • Trantina Václav: Jiří Majer, Sondy do dějin Středního hornického učiliště v Příbrami (1851 - 2001), Příbram 2003, Knihovna Jana Drdy a Hornické muzeum Příbram, 227 s.
 • Beránek Jan: Heinz Schreckenberg, Ideologie und Alltag im Dritten Reich, Frankfurt/Main 2003, Peter Lang GmbH, 573 s.
 • Majer Jiří: Rudné a uranové hornictví české republiky (kolektivní dílo), Ostrava 2003, Anagram, 647 s.
 • Majer Jiří: Františk Šedivý, Legie živých. Praha 2003, 111 s.
 • Debnar Alexandr: Dagmar Dreslerová, Aleš Stejskal, Jaromír Beneš, Historie krajiny severního Prácheňska, Písek 2003, Prácheňské nakladatelství, 196 stran.