Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XIII/2006

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek XIII - 2006
 • vydaly: SOA Praha - Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2006
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 80-86869-01-6 (Hornické muzeum Příbram)
 • ISBN 80-86772-19-5 (SOA Praha)
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: Pbtisk, s. r. o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 288
 • cena: 95 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Jiří Úlovec: Tvrz ve Hvožďanech
 • Alexandr Debnar: K otázce vyobrazení čtyřkřídlé tvrze v Zalužanech
 • Štěpán Vácha: Příbramské barokní medaile ve světle pramenů
 • Helena Štveráková: Křížová cesta z Březnice na Svatou Horu
 • Karel Koucký: Poddanský seznam města Sedlčan z roku 1713
 • Ivan Kirchner, Václav Trantina: Stručná historie pivovarnictví na Dobříšsku
 • Hana Pátková: Vražda u potoka. Příběh z brdských lesů ve světle osvícenského soudnictví
 • Miloslav Pajer: K vývoji a výrobě raketových zbraní v Příbrami v letech druhé světové války
 • Jiří Majer: K aktivitám příbramského učiliště pro výuku středního technického personálu pro báňský průmysl v 2. polovině 20. století
 • František Bártík: Tábory nucené práce na Příbramsku
 • Jan Beránek: Místní národní výbor v Jincích v letech 1945-1960

 

Materiály:

 • Lubomír Procházka: Obraz způsobu bydlení a vesnické zástavby obce Týnčany u Petrovic v obecní kronice ve 20. - 30. letech 20. století
 • Josef Velfl: 120 let muzea v Příbrami
 • Naděžda Čížková: Regionální literatura v příbramské veřejné knihovně

Jubilea, výročí:

 • Jaroslav Kozlík: Vzpomínka na Ludvíka Fürsta
 • Daniel Doležal: Ladislav Malý (17.3.1862 - 5.3.1956)