Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XIV/2007

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek XIV - 2007
 • vydaly: SOA Praha - Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2007
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 978-80-86869-04-9 (Hornické muzeum Příbram)
 • ISBN 978-80-86772-27-1 (SOA Praha)
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: PBtisk, s. r. o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 304
 • cena: 100 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Věra Smolová: Benediktinské proboštství na Teslíně
 • Hana Pátková: Kříž z povídky
 • Jan Fára: Elektrifikace na Březových Horách a využití elektrické energie k veřejnému osvětlení obce
 • František Bártík: Budování táborů pro nesvobodné pracovní síly v místech produkce uranové rudy na území ČR
 • Jan Beránek: Začátek a konec prvního JZD Jince (1950-1959)
 • Dalibor Státník: Skrytá Milostná P. Marie Svatohorská
 •  

Materiály:

 • Josef Velfl: 120 let muzea v Příbrami
 • Jiří Úlovec: Obrazová dokumentace církevních staveb Příbramska v archivním fondu Archiv pražského arcibiskupství
 • Václav Zahrádka: Josef Wohanka (2.11. 1842-2.1. 1931)
 • Irena Veverková: Vitráž Karlova mostu a Hradčan v Jokohamě
 • Zdeněk Vališ: Sedlčanský děkan P. František Bučil
 • Václav Brož: Co byl BIOS?
 • Jiří Majer: Hrst vzpomínek na studentská léta (1945-1950)
 • Tereza Kořánová: Z mých vzpomínek
 •  

Jubilea:

 • Josef Velfl: Hornictví a hutnictví - dominující fenomén ekonomického vývoje našich zemí (k 85. životnímu výročí báňského historika PhDr. Jiřího Majera, CSc. - životopis a vybraná bibliografie)
 • Jarmila Šárová: Životní jubileum PhDr. Jaroslava Kozlíka
 • Rastislav Korený: Prof. MUDr. RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc.
 • Miroslav Hásek: Zemřel Jindřich Hásek