Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XIX/2012

 

   

 • titul: Podbrdsko XIX / 2012
 • vydaly: SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2012
 • ISSN: 1211-5169
 • ISBN: 978-80-86772-60-8
 • formát: A5
 • počet stran: 332
 • cena: 139 Kč

 

 

 

 

 

Články a studie:

 • Věra Smolová: Příběhy z Hrádku rytířů Bechyňů z Lažan
 • Rudolf Šimek, Jana Šimková: Panský mlýn v Rožmitále pod Třemšínem, řečený Podbranský či Bácův
 • Lenka Kalbáčová: Březničtí Židé
 • Martin Lang: Kamenní svatí v Mirošově a okolí a jejich původ
 • Pavel Hynčica: Obděnice v kresbě
 • Lenka Blažková: Řezbář Antonín Mácha a jeho vliv na příbramskou řezbářskou tradici
 • Josef Velfl: Březohorský rudní revír a 70. výročí dosažení evropského rekordu hloubky dolu Anna
 • František Bártík: Zemřelí ve výkonu trestu v příbramské oblasti těžby uranové rudy (1951–1961)

Materiály:

 • Emanuel Bechinie – Lažan: Dějiny dlouholhotské-hlubošské větve Bechinieů (Bechyňů) z Lažan
 • Jiří Fröhlich: Kamenný sekeromlat z Blažimi
 • Michal Gelnar: Nálezy hmotných pramenů z lokality zaniklé sklárny v Míšově na panství Spálené Poříčí
 • Rastislav Korený, Martin Omelka, Otakara Řebounová: Příspěvek ke studiu devocionálií na Příbramsku
 • Hana Pátková: Kaple v Hrachovišti

Jubilea, výročí, nekrology:

 • Václav Trantina: Sigismund Ludvík Bouška
 • Rastislav Korený: Sto padesát let od narození Ladislava Malého
 • Martin Jindra: Radostná víra faráře Františka Božovského
 • Lubomír Procházka: Za Olgou Skalníkovou

Zprávy:

 • Petr Ehl: Příběh jedné synagogy

Anotace, recenze:

 • Lubomír Procházka: Města a městečka v Čechách
 • Martin Lang: Funerální litina ve střední Evropě
 • Jiří Šíp: Z milosti trpět pro Krista
 • Daniel Doležal: Kostely na Sedlčansku