Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XV/2008

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek XV - 2008
 • vydaly: SOA v Praze - Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2008
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 978-80-86869-06-3 (Hornické muzeum Příbram)
 • ISBN 978-80-86772-34-9 (SOA Praha)
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: PBtisk, s.r.o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 312
 • cena: 120 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Jiří Úlovec: Tvrze a zámek ve Zbenicích u Milína
 • Hana Hrachová: Zakladatelské počiny březnického rodáka, děkana Ladislava Frozína v Rokycanech
 • Daniel Doležal: Počátky četnické stanice v Březnici (1850-1860)
 • Věra Špirková: Příbramský rodák Jindřich Kohn
 • František Hála: Rožmitálský učitel František Dušek a události z konce 2. světové války
 • Jan Beránek: Likvidace drobného soukromého podnikání (živnostníků) po únoru 1948 a její průběh na Jinecku
 • Josef Velfl: Ke dvěma vojenským okupacím Československa v průběhu 20. století na pozadí příbramských událostí
 • František Bártík: Rok 1968 a následná normalizace v Československém uranovém průmyslu ve světle materiálů Státní bezpečnosti

Materiály:

 • Simona Kotlárová: Několik nejasností kolem prvních generací pánů z Rožmitálu
 • Hana Pátková : Vražda pod Paterákem
 • Lubomír Procházka: Využití archivního fondu Sbírka map pro vodní knihu Okresního úřadu Sedlčany 1830-1841 pro studium lidového stavitelství širší oblasti Sedlčanska

Edice:

 • Jarmila Štogrová-Doležalová: Zapomenutý malíř a poustevník na Makové hoře Josef Bosáček (1857-1934), přítel Mikoláše Alše

Paměti a vzpomínky:

 • Václav Brož: Nakonec přišel zmar a zbylo jen přitloukací kladivo (Vzpomínka na Vozovnu Brož Zbraslav - Sedlčany)

Jubilea, výročí, nekrology:

 • Josef Velfl: Odešel navždy PhDr. Jiří Majer, CSc.
 • Václav Trantina: Václav Bedřich, výtvarník a režisér

Zprávy:

 • Rastislav Korený: Stálá expozice Keltové na Rakovnicku

Anotace, recenze:

 • Anotace archeologické literatury