Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XVI/2009

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek XVI - 2009
 • vydaly: SOA v Praze - Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2009
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • ISBN 978-80-86869-08-7 (Hornické muzeum Příbram)
 • ISBN 978-80-86772-40-0 (SOA Praha)
 • náklad: 700 výtisků
 • tisk: PB Tisk, s.r.o., Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 278
 • cena: 120 Kč

 

 

 

Články a studie:

 • Věra Smolová: Knín Hor Zlatých - starý nebo nový?
 • Karel Žák: Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
 • Jan Kilián: Rod Vtelenských ze Vtelna na Hluboši
 • Jiří Úlovec: O tvrzi a zámku v Obděnicích u Vysokého Chlumce
 • Ivan Kirchner, Václav Trantina: Pivovary vysokochlumeckého panství
 • Adéla Šmilauerová: Johann Hoffmann a jeho působení v Březnici
 • Matin Lang: Připomínka výročí zaražení dolu Vojtěch v Příbrami - Březových Horách
 • Josef Velfl: K výročí zaražení dolu Anna v Příbrami - Březových Horách
 • Hana Pátková: Knihy ohlášek při bohoslužbách a knihy "ordo divinorum" jako pramen pro výzkum drobných památek středních Brd
 • Jan Hartman: Karel Mareš a noční létání
 • František Bártík: Destrukce sochy Klementa Gottwalda v Příbrami

Materiály:

 • Petr Šída: Neolitická broušená sekera z Kozích Hor
 • Lenka Blažková, Klára Posekaná: Nové přírůstky ve Sbírce Hornického muzea Příbram za rok 2008

Paměti a vzpomínky:

 • Jiří Chvátal: 75 let hokeje v Sedlčanech
 • Václav Brož: Jak začalo a proč skončilo Třídenní putování Sedlčanskem

Jubilea, výročí, nekrology:

 • Václav Trantina: Před 50 lety vznikla v Příbrami profesionální divadelní scéna
 • redakce: K jubileu PhDr. Jana Beránka, CSc.
 • Josef Velfl, Václav Trantina: Jan Čáka osmdesátiletý
 • Rastislav Korený: PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc. zemřel

Zprávy:

 • Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2.4. 2007 do 1.4. 2009

Anotace, recenze:

 • Anotace archeologické literatury