Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XVIII/2011

VYPRODÁNO

 • titul: Podbrdsko XVIII / 2011
 • vydaly: SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2011
 • ISSN: 1211-5169
 • ISBN: 978-80-86772-52-3
 • formát: A5
 • počet stran: 223
 • cena: 120 Kč

 

 

 

 

 

Články a studie:

 • Slavomil Vencl: K poznání předneolitického osídlení jižního okraje středních Čech
 • Tomáš Řepa: Kaple Božího hrobu v Pičíně
 • Hana Pátková: Podbrdské zázraky
 • Pavel Hynčica: Proměny vesnické zástavby na Petrovicku a Nechvalicku v průběhu 20. století
 • František Hála, Josef Velfl: Příběh Jaroslava Pompla – pokračování
 • Jana Barešová: Kouzelný svět hraček aneb výročí Hamira
 • František Bártík: Vznik Vnitřní stráže ministerstva vnitra (VS-MV) a založení 6. brigády VS-MV se zaměřením na příbramskou oblast (nápravně pracovní tábory Vojna a Bytíz)

Materiály:

 • Veronika Machačová: Soubor pozdně středověké a raně novověké keramiky z Nalžovického Podhájí, okres Příbram

Paměti a vzpomínky:

 • Věra Smolová: Budu tě věrně milovat, dokud nás smrt nerozdělí. Z milostné korespondence Josefa Vrbského a Emilie Macháčkové

Diskuze:

 • Josef Kopeček: Karel Škréta – obraz P. Marie Svatohorské

Jubilea, výročí, nekrology:

 • Rastislav Korený: Antonín Knor – vzpomínka na zapomenutého průkopníka archeologického výzkumu Příbramska
 • Rastislav Korený: K nedožitým osmdesátinám Jiřího Hraly
 • Václav Trantina: Radim Cvrček

Zprávy:

 • Rastislav Korený, Veronika Machačová: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2009 do 1. 4. 2011

Anotace, recenze:

 • Rastislav Korený: Anotace archeologické literatury
 • Jan Beránek: Minulostí Berounska 11. a 12. sborník SOkA Beroun
 • Daniel Doležal: Jiří Páv, Lubomír Procházka. Sedlčansko
 • Martin Lang: Tomáš Makaj a kolektiv. Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích
 • Lubomír Procházka: Zdeněk Fišera. Historické radnice Čech, Moravy a Slezska. 2. díl
 • Karel Souček: Josef Velfl. Příbram