Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XXI/2014

 

   

 • titul: Podbrdsko XXI / 2014
 • vydaly: SOA v Praze – Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
 • rok vydání: 2014
 • ISSN: 1211-5169
 • ISBN: 978-80-86869-18-6
 • formát: A5
 • počet stran: 252
 • cena: 142 Kč

 

 

 

 

 

Články a studie:

 • Věra Smolová: O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami
 • Petr Kolář: Jan Jiří a Ferdinand z Gryspachu. Gryspekové na Podbrdsku
 • Martin Lang: Krajina Mirošovska před zahájením uhelné těžby
 • František Stehlík: Proměny Vysokopeckého rybníka
 • Hana Pátková: Několik poznámek k okolnostem smrti Jakuba Jana Ryby
 • Zdeněk Polanský: Politické myšlení mirovického kaplana Václava Čeňka Bendla Stránického a jeho místo ve venkovských konfliktních polích 60. let 19. století
 • Karla Pokorná: Život a dílo vynikajícího keramika Václava Fürsta
 • Miroslav Král: Josef Šámal, novinář Republikánské (agrární) strany zemědělského a malorolnického lidu
 • Josef Velfl: Z dějin protinacistického odbojového hnutí na Hřebenech
 • František Bártík: Cesta do táborů nucených prací (Vzpomínky Jaroslava Vojtěcha na tábor Vojna)

Materiály:

 • Petr Ehl: Historie kosohorské synagogy

Jubilea, výročí, nekrology:

 • David Hroch: Jiří Páv osmdesátiletý
 • Karel H. Šťastný: K nedožitým šedesátinám Mgr. Václava Chvála
 • Martin Jindra: Březohorský liturg Alois Tuháček
 • Václav Trantina: Zemřel Monsignore Karel Fořt, skaut, kněz, redaktor Rádia Svobodná Evropa
 • Pavel Škácha, Eva Litochlebová: Zemřel RNDr. Jiří Litochleb

Recenze:

 • Naděžda Čížková: Fárová, Anna, 1928–2010. František Drtikol: etapy života a fotografického díla (Secese – Art deco – Abstrakce)
 • Pavel Hynčica: Čeněk Habart. Sedlčansko. Fotografie z let 1893–1902
 • Lubomír Procházka: Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce