Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Poklad z Hrachova

 • autor: Jan John, Rastislav Korený, Marie Ryantová
 • titul: Poklad z Hrachova
 • vydal: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Hornické muzeum Příbram ve spolupráci Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram a Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace
 • edice: Podbrdsko, Miscelanea, svazek 4
 • rok vydání: 2020
 • ISBN: 978-80-7394-856-6 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • ISBN: 978-80-86869-29-2 (Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace)
 • ISBN: 978-80-88148-47-0 (Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram)
 • ISBN: 978-80-88358-01-5 (Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace)
 • sazba a tisk: Abalon, s.r.o., Praha
 • náklad: 300 ks
 • formát: A4
 • počet stran: 168
 • cena: 450 Kč

Na konci roku 2018 našel pan Daniel Drahuský u Hrachova na Sedlčansku poklad mincí. Nález čítá 972 kusů stříbrných mincí, původně uložených v keramické nádobce. Poklad, který je nyní součástí archeologické sbírky Hornického muzea Příbram, obsahuje oběživo z 15. až 17. století. Podle zastoupení nejmladších mincí byl depot uložen do země v r. 1622. V Hornickém muzeu Příbram lze zakoupit publikaci pojednávající o tomto nálezu. Podrobnější informace naleznete zde.