Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Příbram v průběhu staletí

 

 

 

 • autor: Velfl Josef
 • titul: Příbram v průběhu staletí
 • vydal: Městský úřad Příbram
 • rok vydání: 2003
 • vydání: druhé
 • ISBN: 80-239-1174-0
 • formát: A4
 • počet stran: 166
 • cena: 499 Kč

 

 

 

 

Anotace:

Kniha vyšla poprvé v roce 1998 při příležitosti 780. výročí existence první písemné zmínky o Příbrami. Autor popisuje dějinný vývoj zdejší lokality od prehistorie až k branám 21. století. Seznamuje čtenáře s nejstaršími historickými zprávami o Příbrami a hlavními událostmi ovlivňujícími život města v průběhu staletí. Předkládá cenné informace o jedinečnosti zdejší architektury, o mnoha příbramských osobnostech, které se o rozvoj a slávu hornického města nemalým dílem zasloužily, i o temných stránkách minulosti, zejména z dob válečných a totalitních režimů. Publikace osvětluje život města v kontextu evropských a světových politických a hospodářských událostí, historii spjatou s těžbou nerostných surovin a existencí světoznámého poutního místa Svaté Hory.

Obsah:

 • Úvodem
 • Na prahu dějin
 • Vznik středověkého městečka
 • Příbram a počátky báňské činnosti
 • Hospodářský rozmach v době předhusitské
 • Husitské bouře a konec arcibiskupské správy
 • Královské horní město
 • Rozkvět i úpadek města pod Svatou Horou
 • Situace po třicetileté válce a na prahu konjunktury stříbrorudného hornictví
 • Období převratných změn v 19. století
 • Podbrdské Athény ve světle i stínu
 • Příbram v letech hledání, zmaru i nových nadějí
 • Vladimír Veřek: Příbramští starostové