Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Brdy (Kolvín)

Brdy (Kolvín) – Drštka

zříceniny středověkého hradu a zaniklá středověká vesnice


Místo, kde se rozkládal hrad Drštka (foto R. Abušinov)

Poloha: Na skalním hřebenu jižně od obce Skořice na jihovýchodním okraji Brd.

Popis: Hrad se poprvé připomíná v roce 1390, kdy ho drželi čtyři synové Dobrohosta z Ronšperka. Rezidencí tohoto rodu byl až do roku 1459, kdy jeho příslušníci přesídlili do Poběžovic. Drštka poté rychle střídala majitele a záhy spustla. Jako pustý hrad se připomíná v polovině 16. století.

Ideální rekonstrukce podoby hradu Drštka (podle M. Novobilského)
Ideální rekonstrukce podoby hradu Drštka (podle M. Novobilského)

Dispozice hradu byla určena členitým, úzkým a strmým skalním hřebenem. V čele hradu ho přerušoval prvý příkop. Za ním se nacházela přední, zřejmě pouze obranná část, dnes nevykazující stopy úprav. Za dalším příkopem ležela střední část v čele zřejmě se čtverhrannou obytnou věží, z níž se doposud zachovaly fragmenty zdiva dvou stran. Druhým objektem této části dispozice byla v terénním reliktu dochovaná dvouprostorová budova. Hrad uzavírala v odstupu ležící zadní skála, na svém vrcholu, dle stop mazanice soudě, nesoucí stavbu se značným podílem dřevěných konstrukcí. V sedle mezi střední částí hradu a touto skálou byla situována další zástavba, z níž jsou dobře patrny pozůstatky jednoho domu.

Drštka - nahoře skica celkové situace, dole terénní náčrt střední části hradu Drštka (podle T. Durdíka)
Nahoře skica celkové situace, dole terénní náčrt střední části hradu Drštka (podle T. Durdíka)

Pod hřebenem s hradem na jihovýchodní straně ležela vesnice a rybníky, z nichž jsou rovněž dodnes dochovány reliéfní relikty.
Drštka nesporně patří mezi ty hrady, jejichž podoba je silně ovlivněna jedinečnou terénní konfigurací. Zdá se, že náleží do kontextu hradů se čtverhranným donjonem. Je zároveň jedním z mála našich zaniklých sídlištních komplexů, jejichž součástí je i hrad.

 
Severovýchodní část skalnatého hřebenu (foto R. Abušinov)
 
Zajímavý skalnatý útvar (foto R. Abušinov)
     
 
Zajímavý útvar na skalnatém hřebenu (foto R. Abušinov)
 
Rozsedlina upravená do podoby příkopu (foto R. Abušinov)
     
 
Plošina na skalnatém hřebenu (foto R. Abušinov)
 
Pozůstatky rybníka na předhradí (foto R. Abušinov)


Literatura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Libri, Praha 2000
Novobilský, M. - Rožmberský, P.: Hrad Drštka u Skořic. Zapomenuté hrady, tvrze a místa I. Plzeň 1995
http://www.hrady.cz

 Poloha hradu Dršťka 
Poloha hradu Drštka označena červeným trojúhelníkem (mapa KČT)


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!