Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Dobříš - Obora

Dobříš – Dvorce

středověké tvrziště (?)

Dobříš Dvorce - výrazný obvodový val a zavodněný příkop tvrziště (foto Roman Abušinov)
Výrazný obvodový val a zavodněný příkop tvrziště (foto Roman Abušinov)

Poloha: U hájenky Obora asi 2,5 km severně od centra města Dobříše.

Popis: Výrazné pozůstatky kruhového tvrziště tvořené obvodovým valem a zavodněným příkopem, s přerušením v místě předpokládaného vstupu na severní straně. Přesnější datace ani funkce objektu není dosud známa.

Dobříš Dvorce - výrazný obvodový val a zavodněný příkop tvrziště (foto Roman Abušinov)
Výrazný obvodový val a zavodněný příkop tvrziště (foto Roman Abušinov)

Literatura:

Sklenář, Karel a kol.: Archeologické památky. Optys, Opava 1993


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!