Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Dolní Líšnice

Dolní Líšnice

pravěké hradiště

Poloha: Návrší Hradiště s vrcholem v nadm. výšce 518 m, při ústí Líšnického potoka do Vltavy.

Popis: V současnosti téměř zcela zničené hradiště bylo dvojdílné, obehnané kamennými valy. Vnitřní část se rozkládala kolem vrcholu, níže položené předhradí přiléhalo z jižní strany. Nepatrné části valů jsou zachovány jen na severní a jižní straně areálu hradiště. Lokalita nebyla dosud zkoumána - podle dvou nejasných zlomků keramiky lze uvažovat o datování do období knovízské kultury mladší doby bronzové.

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Maličký, J.: Předslovanská hradiště v jižních a západních Čechách. Památky archeologické 43, 1950


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!