Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Doubravice

Doubravice

hradiště

Pozůstatky patrně nedokončeného opevnění okolo vrcholku kopce Pačíska (Pačická hora) v nadm. výšce 504 m. Nepravidelně lichoběžníkovitá plocha je na severní, západní a jižní straně obehnána nízkým valem, doplněným hlubokým příkopem. Lokalita nebyla dosud zkoumána, uvažuje se o datování do halštatsko-laténského období nebo raného či vrcholného středověku.

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!