Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Háje - Jerusalem

Háje – Jerusalem

mohylové pohřebiště

Plán mohylového pohřebiště v Hájích - Jerusalémě
Plán mohylového pohřebiště

Mohylové pohřebiště z raného středověku se rozkládalo na poli v poloze Rules pod Jestřabincem a obsahovalo původně až šedesát mohyl. V letech 1933 a 1937 z nich bylo prozkoumáno 24 násypů, poprvé v našich zemích systematicky a plošně. Mohyly ukrývaly v převážné většině žárové pohřby. Několikrát byly zachyceny stopy velkých ohňů a jamky vyplněné spáleným dřívím. Do jedné z mohyl s kamenným "věncem" a se žárovým pohřbem bylo uloženo i nespálené tělo muže, a to hlavou k východu a nohama k západu. Z nálezů lze uvést okované vědérko, několik drobných železných předmětů a větší množství zlomků nádob. Šlo o jedno z mála pohřebišť zachovaných mimo lesní porosty - již před výzkumem bylo dost poničené a dnes už po něm v terénu nezbyla téměř žádná stopa.

Literatura:

Měřínský, Zdeněk: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Libri, Praha 2002


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!